Ostrovští policisté řešili případ, kdy na linku tísňového volání 112 a oznámil neznámý volající, že byl znásilněn na ulici Severní v Ostrově. Provedeným šetřením, prověrkou na místě a propátráním okolí se oznámení nepotvrdilo. Při pokusu o zpětné volání byl již po tomto oznámení telefon nedostupný.

"Policisté dalším šetřením zjistili, že na linku 112 volal devatenáctiletý muž z Ostrova. Mladík 16. března v nočních hodinách vešel do ložnice svých rodičů, kde si vzal z nočního stolku mobilní telefon svého otce. Následně si chtěl udělat legraci a zavolal na linku 112, kde oznámil fiktivní znásilnění," informoval o případu karlovarský policejní mluvčí Pavel Valenta

"Muž je důvodně podezřelý ze spáchání přestupku, za který mu může příslušný správní orgán uložit pokutu do výše 100 tisíc korun," dodal.

Znění zákona 127/2005 Sb. a sankce
§ 33
Přístup k jednotnému evropskému číslu tísňového volání a národním číslům tísňových volání

(1) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu je povinen umožnit všem svým koncovým uživatelům, včetně uživatelů veřejných telefonních automatů, bezplatné volání na jednotné evropské číslo tísňového volání "112" a na národní čísla tísňového volání stanovená v číslovacím plánu (dále jen "čísla tísňového volání"). Čísla tísňového volání slouží k oznámení událostí v případech, kdy je ohrožen život, zdraví, majetek nebo veřejný pořádek.

(12) Zlomyslným voláním na čísla tísňového volání se rozumí volání na tato čísla za jiným účelem, než který je stanoven v odstavci 1.
§ 120
Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
e) uskutečnila zlomyslné volání na číslo tísňového volání (§ 33),

(2) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do 100 000 Kč.