Policisté zkontrolovali téměř 200 osob a bezmála 30 vozidel. V jednom případě byla cizinci podle zákona o pobytu cizinců na území ČR udělena pokuta a v jednom případě byla udělena pokuta v dopravě. Policisté během akce odebrali v jednom případě cizinci doklady z důvodu vypršení jejich platnosti.

„Výkon služby Policie České republiky je rozdělen do dvou úrovní. Prvotně jsou prováděny jednorázové velké preventivní akce, na nichž se podílejí Česká obchodní inspekce, Živnostenský úřad a Hasičský záchranný sbor. Při těchto akcích se jednotlivé složky zaměřují na oblast dodržování zákonných norem určených pro danou konkrétní oblast např. dodržování povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně, ochranných známkách a další,“ uvedla mluvčí krajské policie Soňa Hergezelová.

Druhý druh kontroly spočívá v každodenní přítomnosti uniformovaných složek policie na těchto lokalitách, a to hlavně v příhraničních tržnicích a jejich blízkém okolí. „Cílem opatření ze strany Police ČR jsou systematické kontroly osob a objektů nacházejících se na těchto tržnicích s cílem předcházení a odhalování protiprávního jednání souvisejícího s držením či distribucí omamných a psychotropních látek,“ dodala Hergezelová.