„Společnost na stavbě přitom žádné práce neprováděla a vyfakturované práce prokazatelně provedeny nebyly,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Obviněný tedy nejednal s náležitou péčí řádného hospodáře a porušil povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek. V roce 2017 pak jako jednatel a většinový společník uzavřel kupní smlouvu s jinou firmou na prodej provozního areálu společnosti, který prodal bez souhlasu valné hromady za částku pět milionů korun. „Podle vypracovaného znaleckého posudku byla však hodnota areálu o 600 000 korun vyšší,“ dodala policejní mluvčí. Za uvedené jednání v případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let za způsobenou značnou škodu.