Byla zaměřena na kontrolu možného užívání a distribuci omamných a psychotropních látek v místních restauracích. Více než deset policistů prověřilo čtyři restaurační zařízení a provedli kontrolu u čtyřiceti osob. Během policejní akce policisté nenarazili na žádné protiprávní jednání ani porušení zákona.