K novému projednání vrátil plzeňský krajský soud kauzu někdejšího administrátora kláštera premonstrátů v Teplé Gejzy Šidlovského. Státní zástupkyně Květoslava Novákova jej viní z toho, že se při správě majetku nechoval jako řádný hospodář.

Obžaloba má celkem tři body. Podle prvního prodal Šidlovský výrazně pod cenou polským badatelům 12 vzácných historických svazků a tisků. „Cena, za kterou je v červenci roku 1997 prodal, byla 32 tisíce tehdejších německých marek. Podle odborného odhadu však byla skutečná hodnota tisků minimálně 87 900 marek,“ konstatovala Nováková.

Jak dále řekla, Šidlovský prodej jako takový nepopírá. „Tvrdí ale, že cena, za kterou historické tisky prodal, byla přiměřená,“ doplnila státní zástupkyně.
Ve druhém bodě měl v listopadu roku 1996 Šidlovský neoprávněně převést na svůj účet 20 800 200 korun. O den později pak 15 milionů převedl na účet další osoby jako půjčku. „Zbylé peníze převedl na klášter premonstrátů, který poškodil částkou 158 tisíc korun na úrocích,“ pokračovala Nováková.
Posledním proviněním bývalého administrátora, který se z projednávání případu omluvil, bylo, že 31. prosince 1996 předal 14 990 250 korun firmě, která prováděla v klášteře stavební práce. „Vyfakturované práce ovšem nebyly provedeny. Obžalovaný nezkontroloval, zda byly řádně provedeny, a peníze vyplatil. Jeho znalecký posudek, který jej částečně vyviňuje, nepovažuji za důvěryhodný,“ dodala státní zástupkyně. Právě tuto částku chce nyní tepelský klášter od obviněného zpět.

Obhájkyně Gejzy Šidlovského v obžalobě postrádá jednu pro ni zásadní věc – prokázání úmyslu. „Domněnka v tomto případě nestačí,“ uvedla. „Ani v jednom z bodů se obžalobě nepodařilo prokázat, že měl můj klient v úmyslu poškodit klášter, nebo se obohatit,“ řekla ve své závěrečné řeči.
Státní zástupkyně požaduje pro Šidlovského podmíněný trest při spodní hranici sazby. S tím ostatně Šidlovský odešel při prvním projednávání případu. Dostal dvouletý trest s podmíněným odkladem na pět let. Obhájkyně naopak žádá zastavení trestního stíhání.

Vzhledem k tomu, že ani jedna strana nepožadovala další důkazní řízení, tedy výslech svědků, vynese soudce Jan Hostaš verdikt o vině či nevině Gejzy Šidlovského 30. prosince ve 13 hodin.