„Kontrola se uskutečnila na stavbě v Karlových Varech. Zde bylo kontrolováno deset cizinců, kteří u sebe neměli nebo nepředložili doklady opravňující je k zaměstnání,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Všichni cizinci ve věku od 28 do 65 let byli proto zajištěni a převezeni na policejní služebnu. „Zde jim bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění na dobu od 3 měsíců do 1 roku, po kterou jim nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie,“ dodala mluvčí. V obdobných akcích budou policisté do budoucna pokračovat.