Dopravní policisté a ostatní účastníci dopravně bezpečnostní akce se během dvou dní pohybovali na čtyřech stanovištích v Karlovarském kraji. Soustředili se zejména na odhalování přestupků při provozování silniční dopravy a dodržování hmotnostních limitů motorových vozidel všech kategorií.

„V rámci této kontroly nákladních vozidel bylo nasazeno 22 policistů z dopravní policie a cizinecké policie. Celkem zkontrolovali 133 vozidel. Přestupky byly zjištěny u 29 vozidel, 16 jich bylo vyřízeno blokovou pokutou a ostatní byly oznámeny. V devíti případech byl nevyhovující technický stav vozidla, u šesti řidičů bylo zjištěno přetížení vozidla. V oblasti sociálních předpisů byl zjištěn jeden řidič, který nedodržel dobu řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávku,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.

Vážná porušení byly zjištěni u tří řidičů. „Jeden řidič v době kontroly měl přetíženou celou jízdní soupravu, to je přetížení na nápravy i na celkovou váhu, měl řadu dalších technických závad na tahači i návěsu a také měl propadlé cejchování tachografu. Další řidič neměl profesní způsobilost na příslušné vozidlo a navíc měl vozidlo přetíženo na první nápravu. Třetí řidič nákladní soupravy nad 12 tun měl nadměrnou výšku nákladu,“ poznamenala Böhmová.

Cizinecká policie při kontrole dodávky zjistila, že jedna z přepravovaných osob nemá u sebe žádné doklady totožnosti. Následně se také ukázalo, že cizinec není držitelem platného cestovního dokladu, víza ani platného oprávnění k pobytu na území České republiky. Ministerstvo vnitra tak vydalo rozhodnutí o správním vyhoštění účastníka řízení na dobu tří let, po kterou nelze cizinec nesmí vstoupit na území členských států Evropské unie.

Pracovníci Celního úřadu pro Karlovarský kraj odhalili během akce tři osoby, které byly evidovány v centrální evidenci nedoplatků. Pracovníci Celní správy mají pravomoc tuto aplikaci využívat a dlužné částky na místě vybírat. Všechny tři osoby na místě svůj dluh zaplatili. Celkem celní správa vybrala 3 200 Kč dlužné částky.