Jednalo se o preventivní opatření k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve snaze snížit přetrvávající nekázeň účastníků silničního provozu a počet dopravních nehod mezi chodci a vozidly na přechodech pro chodce a v jejich těsné blízkosti.

„Tři hlídky dopravních policistů se zaměřily především na kontrolu dodržování ustanovení pravidel silničního provozu chodci na přechodech pro chodce a v jejich blízkosti a kontrolu povinností řidičů ve vztahu k chodcům přecházejícím pozemní komunikace a na dodržování pravidel chodců v silničním provozu za snížené viditelnosti na komunikacích mimo obec,“ uvedla mluvčí karlovarské policie Zuzana Týřová. Během akce policisté zjistili 20 přestupků, přičemž 4 z nich u chodců za špatné přecházení. Dva chodci přecházeli po přechodu i přes červený signál Stůj! na světelném signalizačním zařízení a dva chodci přecházeli mimo přechod pro chodce v jeho blízkosti. „Pokuty policisté protentokrát uložili symbolické,“ dodala Týřová. Chodci by si měli sami uvědomit, že nedodržováním zákona o silničním provozu ohrožují své zdraví nebo život.