Na dvě desítky policistů včetně psovoda kontrolovaly vozidla při vjezdech do obce a výjezdech. Dále prováděli kontrolu na místní tržnici. U řidičů vozidel kontrolovali, zda nepožili alkoholické nápoje a jiné návykové látky před jízdou a během jízdy, ale třeba i technický stav jejich vozidel. Policisté zkontrolovali 160 osob a na 100 vozidel a uložili 8 pokut za přestupky v dopravě. Při kontrole zjistili u jednoho cizince, že není držitelem řidičského oprávnění. „Policisté s ním provedli orientační zkoušku na návykové látky, která vyšla s pozitivním výsledkem na látku metamfetamin, přičemž řidič odmítl lékařské vyšetření spojené s odběrem krve,“ popsala akci policejní mluvčí Zuzana Týřová.