Policie ho nyní stíhá za spáchání zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie v takzvaném jednočinném souběhu s přečinem dotační podvod. Podle kriminalistů se měl obviněný muž jako generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti pokoušet vylákat finanční prostředky z fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky v celkové výši přesahující 2,6 milionu korun. A to tak, že údajně předkládal poskytovateli dotace nepravdivá čestná prohlášení o bezdlužnosti a bezúhonnosti. Nezákonného jednání se dopouštěl od roku 2010 do roku 2012 v rámci uplatňování dotace z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost na projekt vzdělávání zaměstnanců.

„V nich opakovaně prohlásil, že k daným datům nemá společnost žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti, což nebyla pravda. Na základě takto uvedených nepravdivých a hrubě zkreslených údajů odčerpal finanční prostředky z národního rozpočtu v částce přes jeden milion korun. A to ku škodě poskytovatele dotace, jímž bylo ministerstvo práce a sociálních věcí,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

V případě prokázání viny a vzhledem k vysoké škodě hrozí manažerovi trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

Ilustrační foto
Kvůli kouření došlo na pěsti