Tři hlídky dopravních policistů z Karlových Varů se zaměřily především na kontrolu dodržování pravidel silničního provozu v souvislosti s chodci na přechodech a v jejich blízkosti a na kontrolu povinností řidičů ve vztahu k přecházejícím chodcům. Policisté kontrolovali i pohyb ostatních nemotorizovaných účastníků silničního provozu ve vztahu k jejich viditelnosti. Za přestupky byly uloženy blokové pokuty.