Žena měla v Ostrově prodat své osobní vozidlo jinému muži.Takto jednala i přesto, že proti ní bylo zahájeno exekuční řízení. Byla však řádně poučena soudními exekutory o tom, že nesmí jakkoli nakládat se svým movitým i nemovitým majetkem. I přesto, v rozporu s tímto poučením, vozidlo prodala. „Za uvedené jednání jí tak v případě prokázání viny může hrozit trest odnětí svobody až na dva roky,“ uvedla mluvčí karlovarské policie Zuzana Týřová.