Na základě povolenky zvíře ulovil v roce 1992 na Slovensku. „O necelé čtyři měsíce po ulovení byl medvěd hnědý zařazen mezi kriticky ohrožené zvláště chráněné druhy a od roku 1997 je rovněž i exemplářem přímo ohroženým vyhubením nebo vyhynutím,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Senior začal preparovanou medvědí hlavu na dřevěné podložce nabízet na několika internetových portálech v srpnu letošního roku. „Učinit tak měl i přesto, že neměl výjimku k držení a prodeji jedince zvláště chráněného druhu a výjimku ke komerčnímu nakládání s exemplářem přímo ohroženým vyhubením nebo vyhynutím,“ vysvětlil Jakub Kopřiva.

O zmíněnou výjimku muž zažádal v roce 2004, kdy začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny. „K držení, nabízení za účelem prodeje a prodeji i neživých jedinců zvláště chráněných druhů živočichů bylo nutné její udělení. Současně je také potřeba vlastnit výjimku v případě komerčního nakládání s exemplářem CITES, neboť obchod s exempláři druhů zařazených do CITES je na území EU zakázán. O výjimku ovšem obviněný muž nezažádal,“ uvedl mluvčí. V případě prokázání viny hrozí seniorovi trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.