Jeden z případů je poměrně nevídaný. S chováním své třiadvacetileté dcery si nevěděli rady její rodiče. „Dcera měla rodičům vulgárně nadávat, fyzicky je napadat a házet po nich různé předměty,“ popsala mluvčí.

V dalším případě dlouhodobě urážel a fyzicky napadal manžel svoji ženu a vyhrožoval jí. Zakazoval jí dokonce kontakt s okolím. „Omezoval ji na osobní svobodě,“ sdělila mluvčí sokolovské policie Kateřina Dohnalová.

Posledním je pak manžel, který napadal v nepravidelných intervalech svoji ženu. Poslední útok byl o to vážnější, že žena skončila v nemocnici se zraněním. „Policie v každém z těchto případů využila svého práva a násilníka vykázala na deset dní ze společného bytu,“ uvedla Dohnalová.

Oběti domácího násilí se podle jejích slov nemají ostýchat přivolat pomoc. Obrátit se je možné nejen na policii, ale také na Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím, které sídlí v ulici J.K.Tyla 461 v Sokolově. Kontaktovat je možné jeho pracovníky na 352 661 418 nebo 736 514 095.

Domácí násilí se podle odborníků objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám. Domácí násilí má vždy svoji historii. Začíná velmi nenápadně, takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví, opakuje se a fyzická napadení jsou stále surovější. K násilí ve vztahu nedochází neustále. Střídají se období násilí a relativního klidu. Nenechte se tím však oklamat. Naděje, že se vztah zlepší, je nepatrná.

Domácí násilí samo nevymizí. Partner nebo partnerka se sami od sebe nezmění. Svoji převahu a moc používají k tomu, aby své blízké ovládali a nutili je k tomu, aby dělali to, co chtějí.