Přestože šlo v tomto případě pouze o beton, kriminalisté ohodnotili počin pouličního výtvarníka jako poškození cizí věci. K činu došlo ještě o prázdninách počátkem srpna večer. Mladistvý nastříkal na protihlukovou stěnu z betonu grafitti a obrázky a Svým jednáním tak způsobil dosud nevyčíslenou škodu. Za své jednání může být v případě prokázání viny potrestán u soudu odnětím svobody až na šest měsíců. Upřimně, jeho výtvor tedy nic moc a možná by vše spravilo, kdyby uvedl zeď do původního stavu.