Záchrana lidských životů byla hlavní náplní školení městských strážníků v obci Žihle – Poustky. Jako tradičně byla pořádaná členy Městské policie Praha – poříčního útvaru.
Akce s názvem „LED 2012“ se konala minulý týden od středy do pátku. Jako vždy byla zaměřena na záchranu lidských životů ze zamrzlých ploch.
„Pocity jsme měli smíšené, zajímavé. Člověk totiž ve studené vodě nevydrží moc dlouho. Vydržel by v takto ledové vodě nanejvýš pět minut, ale déle ne,“ sdělil velitel pořádkové služby a člen jednotky krizových situací Jindřich Lát.


Strážníci si poprvé zkusili záchranu lidí bez vest, v klasickém oblečení.
Program školení byl mimo jiné také zaměřený na improvizaci, praktický nácvik, prevenci a bezpečnost na zamrzlých vodních plochách a v neposlední řadě na užívání základních záchranných prostředků.
Z celkového počtu zhruba třiceti až čtyřiceti lidí se této akce zúčastnili čtyři strážníci městské policie z Karlových Varů.
Jako jediní měli pomalované obleky. Náhodní kolemjdoucí si jich všímali. Pozorovali, jak by se v obdobných situacích mohli chovat.
„Zkušenosti a informace nabyté během školení budou předány dalším kolegům pro případné řešení krizových situací,“ konstatoval zástupce velitele městské policie Jan Trojáček.


Důležitá rada pro občany, kteří by se náhodou dostali do situace, kdy by se pod nimi propadl led a podařilo by se jim ze studené vody dostat, je obalit se ve sněhu, než by přijela pomoc. Tělo je poté totiž schopno se s takovým šokem poprat.
I pro zkušené záchranáře je velice těžké se s takovouto situací vyrovnat.
Záchranáři odsuzují činy těch, kteří jsou prezidentem republiky odměňováni za záchranu životů. Lidé, kteří jsou v těchto situacích zainteresováni, toto vše odmítají. Z pohledu záchranářů stačí při nejhorším jeden zmařený život, ne dva.
Občané však mohou být klidní. V případě, že by došlo v Karlových Varech ke krizové situaci, máme několik zkušených a kvalifikovaných strážníků, tudíž se o záchranu života nemusíme skutečně obávat