„Nejprve v lednu tohoto roku 43letý obviněný muž zažádal prostřednictvím internetového prodejce o poskytnutí úvěru ve výši necelých 23 tisíc korun na nákup televize. K identifikaci své osoby použil padělaný občanský průkaz znějící na jméno poškozeného muže, opatřený však fotografií 35letého obviněného muže," uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

Společnost tak uvedl v omyl, kdy mu tímto byl schválen úvěr. Padělaný občanský průkaz pak předal 35letému obviněnému muži, který se tímto dokladem prokázal na prodejním místě, kde podepsal předložené dokumenty k úvěru a převzal televizi. Přičemž splátky za zboží nehradili a poškozenému muži způsobili vážnou újmu na právech.

„V dalším případě pak měl opět starší z obviněných mužů přes internet podat žádost o založení běžného účtu s vydáním platební karty, kdy ke své identifikaci opět použil padělaný občanský průkaz. Na začátku února pak uzavřel prostřednictvím telefonické půjčky úvěrovou smlouvu o spotřebitelském úvěru v částce 70 tisíc korun. A opět uváděl údaje na jinou osobu z padělaného občanského průkazu," poznamenala Týřová. Ten pak opět předal mladšímu z obviněných mužů, který ho použil ke své identifikaci, a následně mu byla vyplacena požadovaná finanční částka, čímž uvedl pracovnici v omyl.

Dvacetiletá obviněná žena měla v polovině února v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch uvést v omyl zaměstnankyni společnosti při žádosti o zapůjčení peněžních prostředků v hodnotě kolem 3 tisíc korun. Té předložila padělaný občanský průkaz na cizí jméno, opatřený její fotografií. Částka byla obviněné ženě vyplacena a vzhledem k tomu, že nebyly hrazeny následné splátky, byla společností oslovena k zaplacení pohledávky poškozená žena.

V dalším případě opět 43letý obviněný muž požádal prostřednictvím internetového obchodu o poskytnutí úvěru na nákup chladničky v hodnotě necelých 14 tisíc korun. K identifikaci použil padělaný občanský průkaz dalšího poškozeného, který pak předal mladšímu obviněnému a ten zboží vyzvedl a podepsal veškeré písemnosti k poskytnutí úvěru.

V posledním případě pak 35letý obviněný muž zažádal v prodejně o poskytnutí úvěru ve výši 15 tisíc korun, přičemž opět předložil padělaný občanský průkaz. V tomto případě došlo ke stornování úvěrové smlouvy, a to z důvodu podezření na padělaný doklad.

V úterý dne 15. listopadu byli všichni tři zadrženi policií. Na 43letého obviněného muže podali kriminalisté státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby, kam ho také soudce o dva dny později poslal. 35letý obviněný muž a 20letá žena jsou stíháni na svobodě.