Obviněný muž měl v roce 2013 nejméně ve 45 případech oslovit svou tehdejší přítelkyni se žádostí, zda by mu nepomohla s vyhotovením rozhodnutí o schválení technické způsobilosti dovezených vozidel. Údajně proto, že má hodně práce, kterou v pracovní době nezvládá.
„Obviněný muž tak k ženě postupně neoprávněně nosil bez vědomí vedoucího žádosti o schválení technické způsobilosti s příslušnými doklady a osobními údaji žadatelů, na které vyhotovovala rozhodnutí," uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.
V dalších nejméně 56 případech úmyslně s cílem opatřit několika osobám neoprávněný prospěch vyřizoval obviněný muž přednostně žádosti o schválení technické způsobilosti dovezených vozidel.
Přitom věděl, že osoby uvedené v žádostech nejsou skutečnými žadateli, nikdy se nedostavily k jednání, nebo o tom nevěděly a nikdy takovou žádost nepodaly.
„Těmto osobám přednostně vyhověl, registroval vozidla do evidence, vystavoval čistopisy technických průkazů k dovezeným motorovým vozidlům. A to pouze na základě dat, která mu měla být diktována jen telefonicky nebo elektronicky, aniž by si řádně nechal předložit originál protokolu o technické nebo evidenční kontrole," konstatovala Týřová.
Obviněný muž porušil základní povinnosti úředníka. Jednak nedodržel právní předpisy, nerozhodoval nestranně a nezdržel se při výkonu zaměstnání všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Dopouštěl se jednání, které vedlo ke střetu veřejného zájmu se zájmy osobními, a zásadním způsobem zneužíval informace nabyté v souvislosti s výkonem zaměstnání ve prospěch někoho jiného.
„Svým jednáním opatřil neoprávněný prospěch jiným osobám. Oproti jiným žadatelům a stranám je zvýhodnil tím, že nezákonným postupem umožnil jednodušší a pohodlnější způsob vyřízení žádostí o schválení technické způsobilosti dovezených vozidel. Tímto jim umožnil, aby v rámci své výdělečné činnosti, založené na dovozu a prodeji ojetých vozidel, dosahovali větších finančních zisků. Při dodržení zákonného postupu by museli vynaložit časově náročné úsilí k vyřízení těchto žádostí," dodala Týřová.
V případě prokázání viny tak obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na jeden rok až pět let.