Na svém kontě má minimálně čtyři loupeže a z mincovníků si po vypáčení zámků odnesl kolem 500 korun. Ve dvou případech měl ale smůlu, schránky byly prázdné. Mnohem vyšší byla ovšem škoda způsobená na zařízení, která byla vyčíslena na zhruba 4000 korun.

Automaty patrně tohoto lupiče přitahují, protože má na svém kontě také vloupání do jídelního automatu ve zdravotnickém zařízení. Než si z něj cokoliv odnesl, byl vyrušen, a tak vzal nohy na ramena. Teď už je v rukách policie.