Hlavně se bavit s lidmi o problémech spojených s drogami, o rizicích nemoci AIDS a dalších věcech, které jsou na denním pořádku – to je úkol plzeňského terénního programu spadajího pod Centrum protidrogové prevence a terapie (CPPT). A právě o těchto problémech vyjeli pracovníci programu s mladými lidmi debatovat na party, která se v pátek večer uskutečnila v klubu Neutral v plzeňské Resslově ulici.

„Vozíme s sebou stánek,kam mohou zájemci chodit. Právě na páteční akci dáváme zájemcům dýchnout do testeru na alkohol, aby mohli beztrestně řídit své vozidlo, rozdáváme kondomy nebo letáky o účincích drog a rizicích AIDS. Děláme také testy drog, zejména extáze. Z toho testu se dá poznat, jestli se skutečně jedná o tuto taneční drogu nebo o jinou látku, která může být lidskému organismu mnohem nebezpečnější,“ vysvětlil práci terénního programu jeho vedoucí Michal Kandler.

Terénní program vyjíždí jednou týdně. Objektem zájmu pracovníků jsou především taneční party, kde je možnost většího výskytu drog. „Po Plzni jezdíme každý týden. Jednou za měsíc zamíříme také do Sušice a do Domažlic,“ uvedl Kandler.

Na větších akcích typu Pig Fest podle Kandlera terénní program nabízí lidem takzvaný chill out, což je místo, kde si mohou lidé odpočinout. Mezi klienty tohoto programu patří především mladí lidé v teenagerovském věku, nebo těsně nad dvacet let. Právě tato věková skupina patří podle statistik Národní protidrogové centrály mezi nejčastější uživatele drog.