Deník se proto zeptal Petra Kubise (ANO), nyní už bývalého hejtmana, co si o této době myslí.

Jak (ne)chodily instrukce z vnitra a Ministerstva zdravotnictví? Byl jste s nimi spokojen?

Komunikace funguje z několika zdrojů, na kraj přicházejí instrukce z Ústředního krizového štábu, který je v gesci Ministerstva vnitra, dále z Ministerstva zdravotnictví, a to zejména Mimořádná opatření a pokyny Centrálního řídícího týmu. Dále na kraje přicházejí pravidelně každý den statistiky prostřednictvím Asociace krajů. Informací chodí hodně, ale občas se hejtmani dozvědí informace dříve z médií než od shora uvedených institucí. Každý týden se konají i pravidelné videokonference hejtmanů s ministry. Kraje tedy informované jsou a mají i možnost se k připravovaným nebo probíhajícím opatřením vyjadřovat.

Zafungovaly krizové plány kraje tak, jak měly? Nebo je nutná změna?

Krizové plány se musely přizpůsobit situaci, která na jaře významně změnila život nejen v našem kraji. Teoreticky jsme byli všichni připraveni, ale bylo nutné reagovat na nové skutečnosti, které pandemie přinesla. Kraj má vytvořený sofistikovaný a propracovaný systém řešení jednotlivých aktivit v rámci krizového řízení, které v sobě zahrnují celou oblast dílčích kroků. Ty dokáží reagovat na nastalé problémy. Jedna věc je nastavit systém a druhá věc je, aby realizaci jednotlivých opatření vykonávali profesionálové, kteří mají maximální nasazení. A právě tyto týmy odborníků v našem kraji máme a ti jsou schopni řešit jednotlivá opatření. Musím jim ještě jednou poděkovat za spolupráci a popřát hodně sil.

Začalo dobrovolné testování veřejnosti. Zájem lidí zdravotníky mile překvapil.
FOTO: O testy je zájem, k ruce jsou strážníci i hasiči

Bude z toho nějaké poučení?

Poučení nebo spíše poznání vidím v tom, že je nutné vážit si lidí, kteří pracují v kritické infrastruktuře. A je namístě vytvářet optimální podmínky pro jejich práci. Projev díků a uznání by od nás měli slyšet nejen v době, kdy dojde k pandemické situaci, ale neustále. Právě v této době se projevily charaktery lidí. Bylo pro mne velkým překvapením, kolik občanů se snažilo a snaží poskytnout jakoukoliv pomoc. Naopak někteří lidé, od kterých se aktivní zapojení vzhledem k jejich postavení (zejména politickému) očekávalo, mne zklamali.

Bude se na základě zkušeností posilovat nějaká nemocnice či oddělení?

Zdravotnictví v našem kraji bylo v personálním problému i před pandemií. Každé navyšování lůžek v souvislosti s pandemií může být na úkor redukce jiných oddělení v nemocnicích. Celé mé vyjádření je zejména o lidech, a ti jsou pro nás klíčoví. Je nutné si uvědomit, že zdravotníci, záchranáři, příslušníci IZS, pracovníci v sociálních službách a další v kritické infrastruktuře pracují na maximum již od jara. Otázkou je, jak dlouho mohou ještě toto nasazení vydržet. Jak jsem je poznal, tak vím, že jsou schopni v nemocnicích reagovat na vývoj počtu nemocných, aby se postarali o každého, kdo bude jejich pomoc potřebovat. Znovu ale opakuji, všichni pracují na hranici možného, na úkor svých rodin a svého osobního života – važme si toho!!