O působení trvalého hluku ví Alžběta Rejchrtová své. Bydlí totiž kousek od pražské magistrály. „Hluk je tady stále, nepřestává ani v noci, kdy téměř celé město ztichne. Noční ruch nás trápí nejvíc. Proniká dovnitř bytu i přes protihluková okna, větrat v noci samozřejmě nemůžeme. Já například používám speciální silikonové ucpávky do uší, dovezené z ciziny, abych vůbec mohla spát,“ svěřila se představitelka občanského sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou.

Titulní strana magazínu VíkendZdroj: DeníkTo se snaží situaci kolem nejrušnějšího tahu Prahou změnit už od roku 1993. A čeho dosáhlo? „Soudy dvou instancí nařídily městu, aby snížilo hluk v naší oblasti vymezené ulicí Vyskočilova a Michelská na 60 decibelů (dB) ve dne a 50 dB v noci. Aby těchto limitů dosáhlo, muselo by postavit lehký polykarbonátový tunel, což je řešení u nás technicky proveditelné,“ řekla Alžběta Rejchrtová. Ústavní soud však oba rozsudky zrušil.

„Naše občanské sdružení mělo původně spojovat všechny občany postižené Severojižní magistrálou a zasadit se o to, aby vedení města řešilo dopravní situaci v Praze komplexně. Víme, že náš soudní spor inspiroval řadu dalších občanských sdružení a jednotlivců nejenom v Praze k podobnému úsilí, a domníváme se, že tím jsme nakonec prvotní cíl, s nímž jsme sdružení zakládali, splnili. Věříme, že náš boj vyhrajeme a přimějeme vedení města, aby nadměrný hluk a znečištění ovzduší způsobené dopravou začalo účinně řešit,“ dodala.

Hranice mezi neškodným a zdraví škodlivým hlukem je individuální a záleží na jedinci a také na druhu, charakteru hluku a jeho frekvenčním složení. „Dle doporučení světové zdravotnické organizace se bere jako hraniční hodnota pro mimosluchové projevy celodenní ekvivalentní zátěž 65 dB,“ sdělil Libor Ládyš, jednatel společnosti Ekola group, která se zabývá měřením hluku. Potvrzuje i to, že situace občanů žijících poblíž magistrály je nezáviděníhodná: „Největší hluk trvalého charakteru bývá především v okolí silnic, dálnic a rychlostních komunikací, kde je vysoká intenzita dopravy a také všude tam, kde je vyšší podíl nákladní dopravy.“

Jak se dá proti hluku bránit? To zjistíte v sobotním vydání magazínu Víkend, který je součástí regionálních Deníků.

Co dalšího se dočtete v magazínu Víkend?
- Seriál o srdci pokračuje: Arteriální hypertenze
- Osobnost: Příběh Franze Kafky
- Gastronomie: Bašta z jednoho hrnce
- Více křížovek, luštění a soutěží o hodnotné ceny

Předplaťte si Deník s přílohou Víkend již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.