Termíny zkoušek se letos kvůli pandemii koronaviru posunuly. Původně se přijímací zkoušky na čtyřleté obory měly konat 14. a 15. dubna a na víceletá gymnázia 16. a 17. dubna. Podobně jako maturity budou i přijímací zkoušky provázet přísná hygienická opatření. Uchazeči budou muset před vstupem do škol odevzdat čestné prohlášení o své bezinfekčnosti. Měli by dodržovat rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem do učeben si dezinfikovat ruce. Pokud to dodrží, nebudou muset mít při psaní testů roušku.

Všichni žáci mohli podat přihlášky na dvě školy, případně ještě dvě sportovní gymnázia. Alespoň dvě přihlášky odevzdaly zhruba čtyři pětiny uchazečů. Každý ale letos bude dělat zkoušku pouze v jedné škole. Výsledek žáka z jediného termínu pak bude platit i pro další školu, kam se přihlásil. Na čtyřletých oborech budou zájemci o studium skládat zkoušky v pondělí a na víceletých gymnáziích v úterý. Čekat je bude test z matematiky a češtiny. Jednotné testy se dělají na všech maturitních oborech s výjimkou uměleckých, kde se už v lednu konaly talentové zkoušky.

Spor o dva termíny 

Omezení dvou termínů zkoušky v letošním roce na jeden zdůvodnil ministr školství Robert Plaga (ANO) rizikem nákazy koronavirem. Proti se vyjádřili například předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová, obecně prospěšná společnost EDUin nebo ve Sněmovně Piráti, podle kterých to vystavuje uchazeče většímu stresu a snižují se tím jejich šance na přijetí. Zachování dvou termínů požadovalo také několik petic, které podepsalo zhruba 7500 lidí. Podle jejich oponentů ale nejsou dva pokusy potřeba, protože mezi výsledky z nich v minulosti nebyly velké rozdíly.

Tradičně největší zájem je o gymnázia, technické maturitní obory a střední školy pedagogické a humanitní. Alespoň jednu přihlášku na některý druh gymnázia si podalo kolem 46 procent všech uchazečů, z toho 19 296 na osmiletá, 5558 na šestiletá a 18 632 na čtyřletá. Na technické školy se přihlásilo 37 procent uchazečů o čtyřleté obory a na pedagogické a humanitní zhruba 15 procent.

Jednotné přijímací zkoušky se konají plošně od jara 2017. Výsledek z nich musí na školách tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutné pro přijetí stát nestanovil. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami, které se letos mohou konat nejpozději ve stejný den jako státní testy.

Velká administrativní zátěž?

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek ze čtyřletých oborů obdrží školy v pondělí 15. června a z víceletých gymnázií 16. června. Pořadí uchazečů by ředitelé měli zveřejnit vždy nejpozději následující den. Přijatí žáci pak budou mít pět dnů na odevzdání zápisových lístků do školy, kam budou chtít nastoupit. Náhradní termín zkoušek pro omluvené uchazeče se letos uskuteční 23. června, výsledky se školy dozví o tři dny později.

Současné nastavení přijímacích zkoušek mělo řadu kritiků i v minulých letech. Výhrady k němu již dříve vyjádřili i Plaga nebo Česká školní inspekce. Podle nich zkoušky zvýhodňují uchazeče ze sociálně lépe postavených rodin, které dětem zajistí dobrou přípravu. Do budoucna by proto chtěli usilovat o to, aby o dalším vzdělávání dítěte rozhodovaly spíše jeho dovednosti a obecné studijní předpoklady než výsledky testu z češtiny a matematiky. Kritici nynějšímu systému kromě toho vyčítají i velkou administrativní zátěž pro školy.