Jako první ze zástupců opozice reagoval na dění na karlovarském magistrátu po komunálních volbách, zahajoval také diskusi při prvním letošním jednání zastupitelstva. Zastupitel Arnošt Donth se vyjádřil k prvním sto dnům působení nového vedení na magistrátu

Jak hodnotíte 100 dnů vlády nového vedení města?
Na základě všech předvolebních proklamací dnešní K20 bych očekával, že budou tyto naplňovány. Jako opoziční zastupitel navštěvuji jednání rady města, a tak mám k hodnocení současného vedení města dostatek informací, které nejsou veřejnosti dostupné. Domnívám se, že si současné vedení města již začalo uvědomovat, že něco budovat je složitější, než všechno kritizovat. Mnohá rozhodnutí vedení města jsou kontroverzní a neprofesionální. Angažování kamarádů bez výběrových řízení, vyhrožování zaměstnancům magistrátu, nedodržování jednacího řádu rady města, opakovaná hlasování, když ´něco neprojde´, arogance náměstka Kotka, který míní respektovat pouze vlastní zákony a ne ty obecně platné….

To je zajímavé. Řeknete nám o tom více?
Například výběrové řízení na právní služby bez schválení radou města. Tento úkon byl v mediální tichosti po zásahu primátora zrušen, což však nijak nemůže zhojit překročení všech platných pravidel a právních norem. Karlovy Vary nejsou velké město a skoro nic se neutají. Je tedy veřejným tajemstvím, že arogance některých představitelů vůči mnohým úředníkům magistrátu je alarmující. Hned pár dnů po volbách navštívil nově zvolený zastupitel za sdružení „O co jim jde!?“, pan Fujdiar, stavební úřad, a začal jedné z pracovnic vyhrožovat. Myslím si, že tím byla i předznamenána úroveň jednání dalších představitelů, kteří jsou dnes ve vedení města. Je ale také pravda, že se tak bohudík nechovají všichni.

Co byste novému vedení vytkl?
Asi nejvíce to, že něco hlásá a něco jiného dělá. Těch příkladů je možné uvést opravdu hodně.

Můžete být konkrétnější?
Minulé čtyři roky jsem byl členem zastupitelstva. Byli jsme kritizováni za mnohé, čemuž rozumím, protože se chyby dělaly. Mnohdy to ale bylo opravdu neoprávněně. Jako jeden z mnoha příkladů mohu uvést intenzivní kritiku za slavnou ´Ruskou vesnici´ pana Stěpanova. U toho jsem opravdu nebyl a nic s tím nemám společného. Jaké bylo ale moje překvapení, že u toho byl současný radní Otmar Homolka ze sdružení „O co jim jde“, a to velmi aktivně. Pro pana Stěpanova pracoval na této kontroverzní akci jako stavební dozor! Ano, je to ten samý pan Homolka, jeden z nejhlasitějších kritiků minulého vedení města a dnešní člen rady města. Dále pak angažmá bývalého agenta StB pro právní služby bez výběrového řízení, a to panem náměstkem Kotkem, hlasitým kritikem minulých pořádků. Není to trochu divné?

To myslíte vážně nebo se snažíte jako opozice poškodit současné vedení města za každou cenu?
Nemám důvod někoho lživě obviňovat. Já uvádím fakta a ne účelové smyšlenky tak, jak to mnohdy dělala minulá opozice. Zejména to bylo velké hobby právě pánů Homolky, Fujdiara a Kotka.
Velká část členů nového vedení považuje magistrát za svoji dobytou pevnost a tím za svůj majetek. Podle toho se nyní chovají. Nějak rychle zapomněli, že magistrát je instituce veřejná, nikoli instituce jejich. Najednou zmizela ta proklamovaná transparentnost.
Dalším důkazem, že se lehce ´káže voda´, když se ´pije víno´ budiž to, že pan Kotek sice kritizoval minulé vedení města za zaprodání města Rusům, ale právě on figuroval v mnohých společnostech s ruskou účastí, jejichž chapadla sahala až na Seychely, a to mnohdy s StBákem Jelínkem. Není to trochu paradox? Mohou lidé věřit tomu, co tento pán říká?

Myslíte, že diplomaticky řečeno, pan Kotek ´neříká pravdu´?
Přesně tak. Dalším důkazem budiž to, že Jiří Kotek, dnes 1.náměstek primátora, neustále uvádí, jak je město předlužené a jak prázdnou kasu má. Skutečnost je ale zcela jiná. Při nástupu nového vedení bylo na účtech města 735 milionů korun volných prostředků. Pohledávek mělo město cca 400 milionů a závazků zhruba 676 milionů, a to včetně úvěru na KV Arénu. Lehkým výpočtem je možné zjistit, že pokud by město chtělo zaplatit úvěr za halu hned, může tak učinit a v bilanci města by zůstalo zhruba + 459 milionů korun. To je ta pravda.

Otázku na výši finančních prostředků na účtech města jste opakovaně prvnímu náměstkovi položil i na jednání zastupitelstva města? Co na to řekl?
Neřekl nic, prostě neodpověděl. Byl by totiž přistižen při lži, a to by jeho dlouho budovaný mediální obraz mohlo poškodit. On ale neodpověděl ani na mnoho desítek dalších otázek, které se týkaly rozpočtu města. Je neuvěřitelné, že, 1. náměstek primátora, který má na starosti majetek a investice, neodpovídá zastupitelům města na otázky k rozpočtu, které se právě majetku a investic týkají. Dokonce se při dotazech neustále vzdaloval, byť byl oslovován a dotazován.

Jsou tedy podle vás v rozpočtu velké nedostatky?
Pokud mám prostor aspoň naznačit, v čem vidíme možná úskalí již schváleného rozpočtu, tak se jedná třeba o skutečnost, že nikdo nevysvětlil, na co je určena ´investiční reserva´ ve výši 60 milionů korun, snížení rozpočtu pro Správu lázeňských parků pod existenční minimum, zastavení mnohých potřebných a již připravených investic, dva miliony korun na právní služby na majetku města, snížení rozpočtu pro podporu sportu, a podobně.

Koalice K20 ale tvrdí , že investuje do oprav komunikací o 100 procent víc, než vedení předešlé, kterého jste byl součástí?
Bohužel se jedná o další fabulaci vládnoucí koalice K20. Pro srovnání uvádím, že se v roce 2009 investovalo do rekonstrukcí a oprav komunikací 301 milionů a v roce 2010 228 milionů korun. Srovnejte to se 115 miliony, které jsou ve schváleném rozpočtu na letošní rok, a bude jasné, kdo mluví pravdu. Vedení města to opravdu není.

Na zastupitelstvu se také schvaloval nový jednací řád. Jaký máte názor na změny v tomto řádu?
Nový jednací řád a jeho schválení je plně v moci nového vedení. Změny v tomto řádu byly provedeny, neboť nové vedení města potřebovalo pevněji uchopit i průběh jednání zastupitelstva. Například zrušení ´tajné´ volby je pro zasvěcené naprosto skandální. Tajná volba nemá před veřejností něco tajit, jak je mnohdy tvrzeno. Tajná volba, ´do urny´, je pouze možností voličů vyjádřit svůj názor bez obavy, že může být za tento jiný názor někým peskován. Právě křehká koalice K20 má z tohoto velkou obavu, protože je mezi nimi několik rozumně a racionálně uvažujících lidí, kteří se nemohou ztotožnit se vším, co je jim předhazováno. Hlasy z tohoto uskupení moje slova potvrzují.

Ve vašich odpovědích často zaznívá jméno náměstka Jiřího Kotka …
Podle mne se jedná o nejkontroverznější osobu současného vedení magistrátu. Více to komentovat nebudu.

Co pro ODS znamená současné místo v opozici?
Velkou a pro celou ODS velmi potřebnou zkušenost. Pro nyní vládnoucí uskupení a i pro občany tohoto města to znamená zkušenost také. Je třeba si ty role někdy vyměnit. Je třeba, aby si občané vyzkoušeli správnost svého rozhodnutí. Noví lidé ve vedení města musí zákonitě zjistit, že kritizovat je velmi jednoduché, ale tvořit a budovat složité. S tím souvisí i to, že když něco děláte, zákonitě přijdou i chyby, a ty se v minulosti nevyhnuly nám a nevyhne se jim ani nyní vládnoucí K20. Pokud ale bude něco budovat, a ne pouze stále hledat nepřítele a chyby u jiných, a ne u sebe. Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

Jaký bude, myslíte, další vývoj ve vedení města?
Osobně si myslím, že jsou vztahy mezi vládnoucí koalicí a opozicí velmi vyostřené. Je to dáno jistým historickým vývojem, který vyústil v mnohých případech až do osobní nevraživosti. Jestli se ale na obou stranách prohlašuje, že nám na našem městě záleží, že chceme, aby se toto město rozvíjelo a bylo příjemným místem k životu, měli bychom se domluvit a začít zakopávat „válečnou sekyru“. Dovedu si představit, že obě strany, opozice i koalice, udělají potřebný úkrok tam, kam bude potřeba. Možná někde bude potřeba couvnout, možná někde udělat krok vpřed, prostě udělat vše potřebné k tomu, abychom byli pro občany tohoto města vnímáni jako jejich skuteční zástupci, a ne jako rozhádaná partička ješitných uličníků. Ta doba ještě nenastala, ale již se k ní myslím blížíme.