Nákladná rekonstrukce sportovního areálu Rolava je před dokončením. Magistrát plánuje, že v květnu požádá o kolaudaci a následně se Rolava znovu otevře pro lidi. Kromě nových sportovišť, atrakcí, moderního zázemí a dvou nových restaurací čeká návštěvníky areálu ještě jedna podstatná změna. Za vstup na oblíbené koupaliště budou platit.

„Zatím nevíme, kolik to bude. Možná dvě, nebo pět korun. Předpokládáme, že se to lidem nebude líbit, ale modernizace Rolavy byla finančně náročná. Také nechceme, aby se sem stahovali bezdomovci a vandalové,“ vysvětlili náměstci Tomáš Hybner a Petr Keřka.

Modernizace odpočinkového areálu stála 72,5 milionu. Z evropských dotací získal magistrát 56 milionů a 16,5 milionu činí spoluúčast města. Celý areál bude rozšířen, stávající sportovní zařízení opravena, přibude zázemí pro sportovní veřejnost a technické vybavení pro záchranáře. Stavby jsou umístěny po celé ploše areálu. „Nově bude postavena ošetřovna, šatny, sprchy a úklidové komory. Objekt převlékacích boxů na pláži je řešen jako jednoduchá stavba s pěti boxy a nerezové sprchy budou rozmístěny po pláži v dostatečné kapacitě,“ vysvětlil mluvčí radnice Jan Kopál.

Plocha pro výuku bruslařů bude zastřešena a bude využívána i jako venkovní divadlo. V areálu přibude volejbalový a nohejbalový kurt, horolezecká stěna bude přemístěna, bruslařská dráha rozšířena o půl kilometru a zvětší se kapacita parkoviště.

Celé koupaliště bude oploceno a přístup radnice plánuje ze tří stran přes turnikety.

Projekt počítá také s propojením se sítí víceúčelových stezek, které vedou ze Staré Role do Tuhnic. V současné době je v areálu Rolava prostavěno padesát milionů. Zhotovitelem díla jsou společnosti Algon, Baustav a Tima.