V Těšovicích dostali obyvatelé chybné volební lístky „ Informace o volební místnosti nás odesílá volit do Počeren. Proč?“ ptá se František Fiala.
„Povinností magistrátu během voleb je distribuce volebních lístků obyvatelům města do jednotlivých volebních okrsků, kterých je v Karlových Varech celkem 50. Abychom našim voličům poskytli co nejobsáhlejší informace, vkládáme do volebních obálek ještě informaci o volebních místnostech v jednotlivých okrscích, což je ale nad rámec našich povinností. Bohužel však při letošním tisku těchto informací došlo k chybě, kdy byly pro okrskyPočerny a Tašovice uvedeny stejné volební místnosti v hostinci Selský Dvůr. Tato volební místnost je určena pouze pro voliče z Počeren. Voliči z Tašovic budou samozřejmě volit v Tašovicích, a to v místní hasičské zbrojnici, jako tomu bylo i v předchozích volbách,“ uvedla mluvčí Michaela Kousalová.
Dodala, že na chybu upozornili také občané Tašovic. „Okamžitě jsme jim proto zaslali písemné opravné vyjádření s omluvou,“ doplnila mluvčí.