Učitelé bez odborné kvalifikace mohou za určitých podmínek nadále ve školách vyučovat. To je legislativní změna, která v podstatě zachránila většinu škol v Karlovarském kraji. Bez ní by totiž školní budovy byly dnes plné dětí, ale pedagogů by bylo poskrovnu.

„V mateřských, základních a středních školách v Karlovarském kraji působilo k 30. září loňského roku celkem 3 432,3 učitelů, z toho 2 735,2 kvalifikovaných a 697,1 nekvalifikovaných. To znamená téměř osmdesátiprocentní kvalifikovanost," vysvětlila Jana Pavlíková, krajská mluvčí. Situace v jednotlivých okresech je podle ní přibližně stejná, rozdíl činí pouhých 0,8 procenta.

„Nejlepší stav v odborné kvalifikaci je u učitelů mateřských škol, dále následují učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ve středním školství, učitelé 1. stupně základních škol, učitelé praktického vyučování a odborného výcviku ve středních školách, učitelé 2. stupně ZŠ a nakonec učitelé odborných předmětů v SŠ. Rozptyl kvalifikovanosti je od nejhorších 70,71 procenta po nejlepších 88,6 procenta," dodala krajská mluvčí.

Někteří učitelé se tak raději snaží doplnit si patřičné vzdělání. O zaměstnání totiž přijít nechtějí. „Kvůli tomu jsem začala studovat. Vedení školy nás upozorňuje už několik let, že pokud si nedoděláme školu, končíme. A to bez nároku na odstupné," uvedla Jana Plachá s tím, že nyní je už ve druhém ročníku na pedagogické fakultě v Plzni. Ta ale patří k mizivému, malému počtu učitelů, kteří se rozhodli nečekat a vzdělání si doplnit. Pro získání odborné kvalifikace učitelů vyčleňuje Karlovarský kraj od roku 2011 ze svého rozpočtu ročně 1,5 milionu korun. „V roce 2011 bylo vyčerpáno 462 tisíc, o rok později 187 tisíc korun," uvedla krajská mluvčí. Další učitelé bez pedagogického vzdělání ale vládní výjimku uvítali. „Byla jsem připravená, že ze školy odejdu. Studium by pro mne bylo náročné. Ale teď mohu zůstat a na děti už se velice těším," uvedla paní Alena.

V Karlových Varech vyučuje děti 355 kantorů. Nekvalifikovaných je z nich 70. „Jedná se o údaje z minulého školního roku. Je pravděpodobné, že v uplynulém období si někteří vzdělání doplnili," vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Odliv nekvalifikovaných učitelů řeší snad všechny školy v kraji.

„U nás máme 60 zaměstnanců, z nich je 33 učitelů," uvedla ředitelka františkolázeňské základní školy Jiřina Fajfrová. „Čtyři ze stávajících pedagogů si dodělávají kvalifikaci a dva navíc zatím mají do konce roku výjimku. V lednu 2015 bych se s nimi měla rozloučit. Z toho ovšem radost vůbec nemám. Jsou to poměrně zkušení učitelé," povzdychla si. Podle ředitelky Fajfrové nemají ani problémy s financováním platů pedagogů. „Máme totiž slušně naplněnou kapacitu školy přes 550 žáků. S vybavením školy jsme po její rekonstrukci v roce 2010 maximálně spokojeni. Navíc si pomáháme také nejrůznějšími granty,"dodala.

Základní škola Dolní Žandov se může chlubit celkem stálým obsazením.

„Pro letošní školní rok jsem přijala jednu učitelku," uvedla ředitelka Základní školy Dolní Žandov Ivana Weinzettlová s tím, že pro učitele je dojíždění do školy na vesnici finančním problémem. V současné době si vysokoškolské vzdělání dodělává pět učitelů, což je podle ní zátěží převážně ve zkouškovém období. Žandovští školáci mohou využívat počítačovou učebnu, notebooky, dvě interaktivní tabule, dva dataprojektory, kamery či fotoaparáty. Ty škola pořídila z projektů v minulých letech. „Chtěla bych, aby v každé třídě byl dataprojektor nebo interaktivní tabule," uvedla k vybavenosti Ivana Weinzettlová. „Ráda bych, aby každý pedagog měl svůj počítač či tablet. Ostatní pomůcky pro výuku se nám daří koupit z peněz ze státního rozpočtu."

Také v Žandově se hovoří o nedostatečném ohodnocení učitelů. „Kvůli penězům ale nikdo neodešel." V loňském roce zřizovatel školy přispěl na mzdové prostředky.

V Základní škole v Březové na Sokolovsku hlásí téměř stoprocentní kvalifikovanost kantorů.

„Z patnácti pedagogických pracovníků máme jednu studující kolegyni. Její magisterské studium končí ve školním roce 2014/2015," říká zástupkyně ředitele Jana Novotná.

Menší školy řeší spíše problém s aprobací na jednotlivé předměty. Mají například hodně češtinářů. Vedení škol se jim proto snaží dávat do rozvrhu předměty podobné jejich specializaci.

Na kvalifikovanost pedagogů si nestěžují ani v Sokolově. „Máme vysoký stupeň kvalifikovanosti učitelů. Vyhlášené výjimky se našich pedagogů takřka netýkají," říká místostarosta Sokolova pro oblast školství a kultury Ladislav Sedláček.

(iva,kuč,bež,roc)