Rozkol mezi vedením kraje a opozičním hnutím ANO pokračuje. Regionální stálá konference Karlovarského kraje odsouhlasila výběr 11 projektů z území regionu, které mohou dosáhnout na finance z EU z Operačního programu Spravedlivá transformace. ANO ale kritizuje jak výběr projektů, tak metodu jejich posouzení a schválení.

„Zásadně nesouhlasíme s výběrem strategických projektů a celým procesem implementace JTF v našem kraji. Tento proces považujeme za netransparentní a některé vybrané projekty podle našeho názoru postrádají transformační potenciál,“ tvrdí krajská zastupitelka a poslankyně Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

ROZHODOVALI EXPERTI

Kraj ale poukazuje na to, že projekty posuzovali kromě pracovní skupiny také externí hodnotitelé, kteří proces hodnocení uzavřeli panelovou diskusí expertů za účasti zástupců dotčených ministerstev včetně řídicího orgánu Ministerstva životního prostředí ČR.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) vybrané projekty schválila Regionální stálá konference, rozšířená o zástupce krajské tripartity, která vznikla ve všech třech uhelných regionech jako uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje. „Jsme rádi, že se na území našeho kraje podařilo vybrat 11 strategických projektových záměrů, které se mohou stát základem pro rozvoj podnikání, vědy a výzkumu i inovačního prostředí v regionu,“ zdůraznil hejtman. A potvrdil, že skladba připravovaného Plánu spravedlivé územní transformace i vybrané strategické projekty našly pozitivní odezvu mimo jiné u výkonného místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse během jeho návštěvy v ČR.

ANO ale stojí na svém. Podle Jany Mračkové Vildumetzové je nejzávažnějším pochybením krajské vlády naprosté utajení všech informací, které se procesu transformace a rozdělování alokované částky týkají. „Neproběhla totiž žádná veřejná diskuse o krajské strategii, nediskutovalo se nad předloženými projekty, nediskutovalo se nad parametry výběru projektů, a navíc i jména samotných hodnotitelů nebyla žádným krajským orgánem schválena, což v Moravskoslezském kraji bylo úplně naopak, hodnotitelé byli zveřejněni a schválila je rada kraje,“ zdůraznila exhejtmanka.

JEDINEČNÉ PROJEKTY

Vedení kraje ale tyto argumenty odmítá a poukazuje na to, že v rámci věcného hodnocení byl posuzován transformační potenciál každého z projektů, proveditelnost a časová připravenost. „Projekty musely být jedinečné pro dané území a v hodnocení mohly získat maximální počet 100 bodů. Ty vybrané budou zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace Karlovarského kraje a po splnění všech podmínek mohou být předloženy do tak zvané 'ostré' výzvy v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace. Nárok na finanční podporu z EU jim nevzniká automaticky, ale věříme, že budou úspěšné,“ zdůraznil náměstek hejtmana Vojtěch Franta (Piráti).

Schválení strategických projektů a jejich doporučením do Plánu spravedlivé územní transformace však práce nekončí, strategické projektů totiž tvoří pouze část spravedlivé transformace. V následující dekádě tento plán podpoří všechny jednotlivce, firmy, organizace obce i města, již předloží smysluplné projektové záměry přispívající ke spravedlivé transformaci. K tomu by měly sloužit grantové peníze i soutěžní výzvy, které jsou také součástí plánu. Následovat proto bude diskuse v území o konkrétní podobě právě této podpory.

ANO BOUŘÍ DÁL

Hnutí ANO ale bouří dál a vysvětlení postupu i hodnocení projektů vedením kraje tvrdě zpochybňuje. „Je to sólová jízda hejtmana a radních, kteří stále nepochopili, že oněch alokovaných 6,3 miliardy korun nejsou jejich peníze, ale peníze celého Karlovarského kraje. A právě proto by se k otázce transformace mělo přistupovat úplně jinak, měla být vedena široká diskuse a mělo dojít k nějaké shodě. To se však nestalo a já osobně se domnívám, že některé projekty vybrané anonymními hodnotiteli nesplňují transformační charakter a že nám budou buďto ministerstvy, nebo Evropskou komisí vráceny,“ upozorňuje Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní v celém procesu hraje podivnou roli i soukromá poradenská agentura AQE, která měla údajně nejen vybírat hodnotitele, připravovat kritéria hodnocení, ale navíc i zpracovávat některé projekty. „Vše tedy zavání tím, že celý proces neřídí kraj, ale soukromá společnost, která je velmi štědře placena z krajského rozpočtu, a přitom podniká kroky, které jsou v naprostém rozporu s transparentností a korektností. S takto pojatým procesem transformace regionu nemůžeme souhlasit,“ uzavřela exhejtmanka.

Vybrané projekty

Karlovarské inovační centrum (KIC). Předkladatel: Karlovarský kraj. Předpokládané náklady: 500 mil. Kč
Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K. Předkladatel: Karlovarský kraj. Předpokládané náklady: 186,3 mil. Kč
Vlaštovka. Předkladatel: Město Aš. Předpokládané náklady: 194,7 mil. Kč
Krajský Business Park Sokolov (KBPS). Předkladatel: Karlovarský kraj. Předpokládané náklady: 450 mil. Kč
Rekonstrukce a modernizace Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary. Předkladatel: Karlovarský kraj. Předpokládané náklady: 680 mil. Kč
Agentura pro transformaci Karlovarského kraje. Předkladatel: Karlovarský kraj. Předpokládané náklady: 216,9 mil. Kč
Sokolovská investiční a green development. Předkladatel: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. Předpokládané náklady: 3162,8 mil. Kč
Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí. Předkladatel: Město Boží Dar. Předpokládané náklady: 420 mil. Kč
Centrum lázeňského výzkumu (CLV). Předkladatel: Institut lázeňství a balneologie, v. v. i. (ILaB). Předpokládané náklady: 325,5 mil. Kč
Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard. Předkladatel: Sokolovská uhelná. Předpokládané náklady: 583 mil.
Chytrá krajina 2030+. Předkladatel: Česká zemědělská universita v Praze (ČZU). Předpokládané náklady: 313 mil. Kčybrané