„Úkolem zpracovatele bude připravit územní plánovací podklad, který zahrne všechny aktuální vývojové trendy Krušnohoří, pomůže obcím vyhodnotit dopady změn v území a zkoordinovat svoje aktivity,“ uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

V první etapě vzniku územní studie budou provedeny základní průzkumy a rozbory. To musí Architektonické studio stihnout do poloviny tohoto roku. „Krušné hory jsou specifickým územím, v němž se koncentruje řada významných zimních i letních druhů sportů a rekreačních aktivit, nachází se zde množství přírodních, kulturních a technických památek. Část území byla navíc loni zapsána na Seznam UNESCO. To vede ke zvyšujícímu se zájmu o Krušné hory a k rostoucímu počtu domácích i zahraničních turistů. Pro rozvoj cestovního ruchu je nutné mít připravenou dopravní infrastrukturu včetně parkovacích míst, informačních systémů, ubytovacích a stravovacích kapacit. Navíc je nutné to vše sladit s potřebami občanů v krušnohorských obcích,“ uvedl krajský radní Josef Janů (Piráti).

Například parkování je nyní Achillovou patou hor, protože řidiči odstavují svá auta na lesních cestách, kde blokují rolby i techniku, která upravuje běžecké trasy. Trpí i horské obce, kde jsou silnice auty doslova ucpány.

V době konzultací zadání územní studie proto kraj oslovil na sedm desítek subjektů, jejichž připomínky byly do zadání zapracovány, případně se s nimi dál bude pracovat. „Bude provedena analýza dostupných dokumentací a podkladů a prověří se aktuální a funkční stav dopravy či páteřních turistických tras. V návrhové části pak zpracovatel definuje potřeby a stanoví zásady pro rozvoj a regulaci cestovního ruchu Krušných hor. Navrhnout může například nové prvky dopravní infrastruktury, úpravy ve vymezení turistických tras či nasměrování turistů od nejvytíženějších středisek směrem k ostatním oblastem Krušných hor,“ vysvětlila zadání studie Jana Kaválková z odboru regionálního rozvoje.

V rámci pořizování územní studie se bude konat i veřejná konzultace návrhu s odborným výkladem zpracovatele. Do řešení chce kraj zapojit starosty horských obcí i další významné aktéry v území. „Vítáme to. Rádi budeme s krajem spolupracovat a budeme nápomocni,“ uvedla Jitka Tůmová, starostka Perninku.

I tato obec se potýká se zaparkovanými auty v ulicích a odstavenými na nejnevhodnějších místech, především v blízkosti lyžařských a běžkařských tratí. „Rozhodně by nám pomohla nová parkoviště. Už když jsme zakládali Svazek obcí Bystřice, tak jsme se snažili vytipovat záchytná parkoviště pro 10 až 15 aut, ale jednání s majiteli pozemků bylo složité. Proto je jedině dobře, že se toho ujme kraj, ten má větší možnosti,“ doplnila starostka Tůmová.