„Koordinační dohoda mezi státní a městskou policií s sebou nese i spolupráci na poli prevence,“ konstatoval Marcel Vlasák, velitel karlovarských strážníků. Hlavním cílem jejich zapojení do Ajaxe je podle Vlasákových slov personálně zajistit jeho fungování. „V praxi to znamená, že se strážníci minimálně dvakrát do měsíce objeví ve školách zapojených do projektu,“ vysvětlil Vlasák.

V Ajaxově zápisníku tak přibylo několik kapitol. „Je rozšířený o kapitoly věnující se strážníkům, ale reflektuje také vývoj ve společnosti,“ řekl Pavel Torma Jalůvka, manažer prevence městské policie. Proto se také v brožuře objevila například také problematika internetové či mobilní komunikace. „Některé kapitoly se aktualizovaly a doplnily tak, aby odpovídaly současným právním normám a potřebám městských policií,“ doplnil Jalůvka.

Na základě požadavků některých měst, která projevila také zájem zapojit se do projektu, dodávají karlovarští strážníci do druhého Ajaxova zápisníku samolepku znaku daného města. Děti se tak aktivní formou seznámí se znakem města, čímž zdůrazníme propojení města či obce, městské policie a vlastní bezpečnost dětí. „V říjnu se v Karlových Varech uskutečnilo školení preventistů z měst, která se do projektu zapojila, nebo se k tomu chystají,“ doplnil velitel karlovarských strážníků.

První hodinu s preventisty karlovarské městské policie zažily ve středu děti z 2.A Základní, mateřské a praktické školy ve Vančurově ulici. V bedlivě naslouchajícího žáčka se na 45 minut změnil i primátor města Werner Hauptmann. Díky finanční podpoře magistrátu se podařilo Ajaxův zápisník doplnit o informace o městské policii.

„Projekt Ajaxův zápisník jsem sledoval od jeho počátku. Jsem rád, že se do něj mohla zapojit i městská policie. Uvědomujeme si důležitost projektu i skvěle odvedenou práci jeho autorky Blaženy Kašparové,“ dodal velitel Vlasák. (koz)