Ta chce přemístit své tři organizace do budovy radnice na náměstí.

Přemístění se dotkne knihovny, městského domova dětí a mládeže a klubovny sdružení Junák. A to především z důvodu nevyhovujících hygienických pravidel. Nové zázemí naleznou děti na náměstí v budově radnice.

„Objekt, ve kterém sídlí tyto tři organizace, už má třetí výjimku ze zákona v hygienických normách. Už to takhle dále nešlo a jsem moc ráda, že jsme tento problém vyřešili," řekla starostka Jitka Pokorná.

Radnice má zatím připravený projekt a povolení ke stavbě. Projektová částka byla stanovena na téměř dvanáct milionů korun. „Je ale otázkou, za kolik ho vysoutěžíme ve výběrovém řízení," doplňuje starostka.

K přestěhování už tak jen chybí, aby zastupitelstvo vybralo, jakým způsobem bude celé přesídlení zaplaceno. Ve hře je především čerpání prostředků z rezervního fondu či zaplacení dvanácti milionů z úvěru.

„Toto je jen první fáze, ve druhé bychom rádi do zdejších velkých prostorů radnice zařadili i nízkoprahovou dílnu," uvedla Pokorná.

Nové Roli se povedlo i vyjednat se základní školou vznik nultého ročníku.

„Pociťujeme nedostatek míst pro předškolní děti. I tímto krokem se nám to tak povede zlepšit. Vše odstartuje klasicky prvního září," konstatovala starostka.

Pokud půjde vše, jak má, mohou se děti těšit na nové zázemí do konce tohoto roku.

Odpověď na otázku, co bude s domem dále, se už podle starostky také rýsuje.

„Oslovili jsme Karlovarský kraj s nabídkou, aby zde vznikly chráněné dílny a další sociální manufaktury. Mohlo by zde tak vzniknout centrum pro volný čas pro dospělé," řekla starostka Pokorná.