Například karlovarský basketbalový klub Thermia ale ponechal dětem stejné ceny, které platily ještě v dobách covidové pandemie. „Opravdu jsme nezdražovali, i když i my se musíme potýkat s rostoucími cenami. Jen nájem na tělocvičnu se nám zvýšil o sedmdesát procent. Přípravka tak u nás platí stále stejné dva tisíce korun,“ hlásí trenérka basketbalové přípravky Thermia Veronika Budíková. „Jak to děláme? Snažíme se náš provoz pokrýt dotacemi, a to od města, Národní sportovní asociace (NSA) a dalších institucí. Stále také působíme v tělocvičně školy 1. Máje, kde není nájem tak vysoký. Začátečníkům dáváme šanci, aby si celý první měsíc mohli tréninky osahat a pokud u nich zůstanou, až teprve pak chceme zaplatit příspěvky. Podstatné je, že máme zájem utvořit si širokou základnu malých dětí, hledáme zkrátka talenty,“ říká trenérka basketu a dodává: „Chápeme, jaká je situace, proto radím rodičům, že by byla škoda nevyužít příspěvek od zdravotních pojišťoven.“

To v prestižním volejbalovém klubu VK ČEZ Karlovarsko zvedli cenu v nejnižší kategorii o tisíc korun. „Ještě před dvěma lety jsme u nejmenších dětí vybírali tři tisíce, letos už jsou to tisíce čtyři. Ceny jsme navýšili jen tak, abychom dorovnali zdražení. Nahoru šlo všechno a pochopitelně i nájem. Kdybychom neměli dotace od města, kraje a NSA, byla by situace mnohem horší,“ potvrzuje manažer klubu Ondřej Hudeček. „Za peníze, které od dětí vybereme, mají u nás jisté benefity – batohy, trička i trenky, což v řádu u těch nejmenších vyjde na tisíc korun, u těch starších na dva tisíce. A také zajišťujeme zdarma pro členy dopravu dodávkou na všechny turnaje,“ pokračuje manažer volejbalového klubu.

O pár set korun zdražila i třeba skupina Rappresent z Karlových Varů, která už roky učí děti a mládež street dance a break dance. „Nájem tělocvičny, kterou využíváme už mnoho let na náměstí Václava Řezáče, se zvýšil o sto procent. I my jsme na to museli reagovat. Místo 1800 za pololetí tak nyní chceme dva tisíce korun. Nebýt dotací od města, byly by příspěvky ještě vyšší,“ konstatuje šéf skupiny Jan Jirkovský.

A co mají udělat rodiče pro to, aby o příspěvek od pojišťovny nepřišli? „Děti a mladiství od 1 roku do 18 let mohou čerpat v letošním roce tisíc korun na pohybové aktivity organizované. Příspěvek mohou také využít na zaplacení členského příspěvku či startovného a také na úhradu sportovní prohlídky,“ radí mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Viktorie Plívová. Žádost je možné podat prostřednictvím on-line formuláře v aplikaci Moje VZP či při osobní návštěvě na kterékoli pobočce VZP. Třetí variantou je pak vložení potřebných dokumentů do sběrného boxu na pobočce nebo na podatelně VZP, zaslat je poštou či do datové schránky.

Podstatné je, že doklad o zaplacení nesmí být starší než tři měsíce. „Ten musí být k žádosti připojen. VZP pak stanovený příspěvek klientovi zašle na účet uvedený v žádosti,“ upozorňuje mluvčí s tím, že nejzazším termínem pro podání žádosti je letos 15. prosinec, a to pro případy, které byly podávané korespondenčně, datovou schránkou nebo při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu či poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP. Pozdní termín - 31. prosinec pak platí jen pro klienty, kteří využijí on-line formuláře v aplikaci Moje VZP.

Tisícikorunou přispívá na sportovní aktivity i Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP). „Akceptujeme žádosti, které se týkají pravidelné mimoškolní i školní pohybové aktivity,“ uvádí mluvčí Jan Mates, který ale upozorňuje, že příspěvek se netýká plavání. Na něj se totiž vztahuje přímý benefit ve výši 500 korun. Žádosti se musí navíc týkat sportů, u nichž není vysoké riziko úrazu, ať už jde o zimní nebo letní aktivity.