„Nemocnice mají ministerstvo pravidelně informovat o počtech hospitalizovaných s případy otravy metylalkoholem – zatím takový případ v Karlovarském kraji není hlášen. Dále nemocnice potvrdily, že mají dostatek léků a protilátek pro případy otravy," uvedla krajská mluvčí Jana Pavlíková po jednání pracovní skupiny, kterou kraj zřídil k problému otrav a úmrtí lidí po požití metylalkoholu.

Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu, Policií České republiky a obecními živnostenskými úřady se odbor správních agend krajského úřadu a krajský živnostenský úřad zaměřil zejména na koordinaci prováděných opatření a zvýšení kontrolní činnosti zaměřené na porušování právních předpisů při výrobě, prodeji a značení lihovin.

„Obecní živnostenské úřady budou provádět zejména intenzivní kontroly zákazu prodeje lihovin na stáncích, tržištích a trzích podle zákona o spotřebních daních, a dále budou provádět kontroly zaměřené na prodejce alkoholu týkající se prokázání způsobu nabytí zboží nebo materiálu s prodejem nebo výrobou konzumního lihu nebo lihovin," zdůraznila krajská mluvčí.

Jen v Karlových Varech policisté a úředníci už zkontrolovali 33 provozoven a 37 podnikatelů. Kontrola se týkala zejména provozovatelů večerek, heren a některých restaurací. „Bylo zjištěno jedno podezření na porušení právních předpisů vztahujících se na výrobu, prodej a značení lihovin, které se dalším šetřením následně nepotvrdilo," dodala mluvčí.

Odbor zdravotnictví krajského úřadu poskytoval informaci ministerstvu zdravotnictví ohledně situace v lůžkových zdravotnických zařízeních na území regionu.

„Hejtman Josef Novotný je stále v kontaktu s krajským policejním ředitelem, ředitelem hasičů i s hygieniky a dalšími složkami integrovaného systému. O všech opatřeních úřad informuje obce na území regionu," doplnila krajská mluvčí.