„Potěšilo nás, že pan Borkovec přijal naše pozvání a stal se patronem soutěže. V posledních letech jsme patrony vybírali jen z řad spisovatelů prozaiků, setkání s básníkem bude jistě osvěžením soutěže,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler. Patron soutěže Petr Borkovec vybral tradičně motto ročníku, které zní: „To, kam dáš lampu v pokoji, mění tvůj život víc než přátelé.“

Z tohoto motta musejí amatérští literáti vycházet při psaní soutěžních povídek. Ty musí buď toto motto obsahovat či k němu vztahovat svůj obsah. „Je vždy velice zajímavé pozorovat, jak různí autoři různě a originálně zadané motto uchopí,“ podotkl ředitel Emler.

A jaká jsou pravidla literární soutěže? V podstatě stejná jako v minulých ročnících. Svou povídku do soutěže může poslat kdokoli z celé České republiky, jediným omezením je věk autorů minimálně 14 let a také to, že povídka přihlášená do soutěže nesmí být dosud publikována.

Příjem soutěžních prací je do 31. 12. 2018 prostřednictvím webového formuláře na adrese www.knihovnakv.cz.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za účasti patrona Petra Borkovce se uskuteční v Krajské knihovně Karlovy Vary 23. února 2019 od 16:00 hodin.

SOUTĚŽ je určena pro všechny autory z České republiky, kteří se literární tvorbou nezabývají profesionálně v kategoriích próza – povídka. Rozsah díla je maximálně 5 normostran. Každý autor může přihlásit jediný příspěvek, soutěžní práce se přijímají jen v elektronické podobě (program Word). „Přihlášené povídky budou průběžně publikovány na webu krajské knihovny,“ dodala mluvčí knihovny Michaela Němcová.

Každá soutěžní práce musí obsahovat: jméno povídky, jméno autora, bydliště, datum narození, e-mail, telefonní číslo autora, medailon autora, souhlas se zařazením osobních údajů do databáze soutěžících.

Nezávislým hodnocením určí porota 10 soutěžních prací, které budou zveřejněny ve sborníku soutěže. Jedné z těchto 10 povídek udělí porota Zvláštní cenu poroty a 10 vybraných povídek předá porota k posouzení patronovi soutěže, který rozhodne o umístění na 1. – 3. místě.