Sokolov je v Karlovarském kraji nejrizikovější oblastí z hlediska uživatelů drog. Vyplynulo to z Analýzy stavu drogové scény a závislostního chování, kterou si nechal zpracovat loni Karlovarský kraj. Dokument doporučuje, aby se pro ně v Sokolově vytvořilo chráněné bydlení.

Proti tomu se ostře ohradili představitelé Sokolova a varovali, že město by se stalo odkladištěm závislých a nepřizpůsobivých občanů. Podle starostky Renaty Oulehlové (ANO), krajské zastupitelky a poslankyně, má Sokolov už tak problémy s klienty záchytky, jediného zařízení v kraji, a vybudování dalších bytů v režimu chráněného bydlení by město už téměř zlikvidovalo. „Požaduji přehodnocení této analýzy,“ vyzvala krajské zastupitelstvo Oulehlová. Podpořil ji i koaliční krajský radní a náměstek hejtmana Karel Jakobec (ODS), který předpokládá, že i sokolovští občané by se proti tomu vzbouřili. Analýza mapovala drogovou scénu v jednotlivých částech kraje včetně současné sítě služeb a jejich cílových skupin, vytipovala rizikové lokality v kraji ve vztahu k užívání nelegálních návykových látek a popsala potřeby poskytovatelů sociálních služeb v území. „Z dokumentu odborníků z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vyplynuly závěry a doporučení pro další směřování protidrogové politiky v kraji,“ vysvětlila Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Analýza dále navrhuje zřídit pozici místního protidrogového koordinátora v Mariánských Lázních, posílení úvazku koordinátora v Sokolově a navázání spolupráce s dalším poskytovatelem primární prevence. Nyní totiž v regionu působí jen spolek Světlo Kadaň a chybí také služby pro děti do 15 let ohrožené drogami.

Úkol pořídit analýzu podle krajského radního Roberta Pisára (STAN) vyplynul z „Krajské protidrogové koncepce Karlovarského kraje na léta 2020–2024“ a v červnu 2020 jej schválilo předchozí krajské zastupitelstvo. Následně nechal kraj vypracovat analýzu drogové scény. „Nejde o dogma, jímž se kraj musí řídit, ale stejně tak bychom neměli nad stavem, který analýza popisuje, zavírat oči,“ zdůraznil Pisár. A upozornil, že kraj se potýká s vysokou dostupností legálních návykových látek, tedy alkoholu a tabáku pro děti a mládež, a rozvíjí se rizikové chování v online prostoru. Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) má kraj nedostatečnou síť psychiatrické péče pro osoby s různými formami závislosti. „Analýza nastínila doporučení, o kterých chceme v první řadě diskutovat. Za nutné považujeme mimo jiné posílit komisi bezpečnosti a prevence kriminality o odborníka v oblasti závislostí,“ uvedl.

Podle karlovarského psychiatra Karla Moravce je ve zprávě o 140 stránkách mnoho zbytečných slov, jejichž výsledkem bude další čerpání dalších peněz na různé „projekty“, třeba na „aktivizační služby“ uváděné v analýze. „Co to, proboha, je? V situaci, kdy roste počet lidí závislých na alkoholu… To se budou sborově aktivizovat a zpívat nepijte, nepijte…?“ konstatoval.

Upozornil, že ke zvládnutí situace je třeba lékařů, a ne takzvaných neziskových organizací, které pro změnu situace neudělaly nic. „Poté, co se jim podařilo vyřadit z komunikace psychiatrické ordinace, které se jako jediné věnovaly léčbě závislostí, poté, co s ‚velkou slávou‘ začali úřadovat různí tzv. koordinátoři, či dokonce ‚specialisté‘, se v praxi nestalo vůbec nic. Vlastně něco ano. Tučným písmem si autoři studie stěžují, že jim psychiatři chybí,“ uvedl s tím, že i zpráva od VZP, která je ve studii, říká, že psychiatrů je málo. „Stav léčby závislostí v kraji je tristní. Pacienti se obracejí na nás, ale my jsme byli z procesu vyloučeni. Kraj, stejně jako jiní, utratil za různé takzvané ‚studie‘ statisíce, ale problémy se závislostmi jsou stále na stejné úrovni. Tedy ohromné,“ uzavřel psychiatr.