„Rádi bychom veřejnosti prostřednictvím vyhlašované ankety ukázali, že život v seniorském věku rozhodně nekončí a že je mezi námi stále velké množství aktivních seniorů. Díky akcím, jako je tato anketa nebo například každoročně pořádaná výtvarná soutěž pro seniory, se nám daří posilovat společenské postavení seniorů, jejich soudržnost i potřebu se nadále aktivně zapojovat do veřejného dění. Zároveň bych chtěl připomenout, že nezáleží na počtu vyplněných anketních lístků, ale především na tom, čím je nominovaný člověk výjimečný a jak je to ve formuláři odůvodněno. Hodnocení tedy není založeno na počtu odevzdaných anketních lístků,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Elektronickou verzi anketního lístku najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje. Formulář je také k dispozici v tištěné formě na vyžádání, a to na telefonu: 354 222 633 nebo e-mailu: katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz. Pokud by někdo potřeboval, je možné na uvedeném telefonu nadiktovat údaje potřebné k nominaci a nechat si anketní lístek vyplnit. Do formuláře se kromě informací o nominovaném uvádějí i informace o člověku, který návrh zaslal a důvod, proč danou osobu vybral. Tištěné anketní lístky se pak zasílají na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Odbor sociálních věcí, Kateřina Rentková, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.

Všechny správně podané nominace zaslané v požadovaném termínu budou předloženy Radě Karlovarského kraje, která z nich vybere vítěze. Vítězové se mohou těšit na dárkové koše, poukázky a další ceny. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety s bohatým kulturním programem se uskuteční na podzim. Akce každoročně putuje po kraji, proto se pokaždé koná v jiném městě. Naposledy byla dějištěm slavnostního aktu Březová u Sokolova. O tom, na kterém místě to bude letos, ještě není rozhodnuto.

Veškeré další informace k vyhlašované anketě je možné získat u Kateřiny Rentkové, Odbor sociálních věcí, Krajský úřad Karlovarského kraje, telefon: 354 222 633, e-mail: katerina.rentkova@kr-karlovarsky.cz.