„Podstatou ale zůstává, že občané si ve volbách do zastupitelstev obcí právě zvolili členy, kteří byli na kandidátní listině za Hnutí ANO," zdůraznila předsedkyně Hana Žáková. A jedním dechem se ptá, jak je možné, že když tito lidé, kteří sami z Hnutí ANO vystoupili, mají možnost a plnou podporu primátora v dosazených funkcích i nadále setrvávat.

„Oni se hájí tvrzením, že nebyli zvoleni za Hnutí ANO, ale za program Hnutí ANO, který prosazovali a budou se jím i nadále řídit. Že i v tomto jejich tvrzení je rozpor, však dokázali i současným řešením problému parkování v Karlových Varech. V programovém prohlášení koaličních partnerů, které podepsali tehdejší členové ANO, dnes již NEzařazení, je jedním z hlavních cílů kvalitní dopravní systém, včetně dořešení zajištění parkovacích míst ve městě. V současném řešení problému parkování a zajištění parkovacích míst pro občany města je však nastoleno naopak tvrdé zpoplatnění parkovacích karet pro abonenty a rezidenty zde žijící. Hnutí ANO toto ale nikdy ve svém programu nemělo a od takového rozhodnutí se plně distancuje," nespokojeně upozorňuje předsedkyně Žáková. A dodává, že podle náměstka Riška (ČSSD) i primátora Kulhánka (KOA) je koalice v Karlových Varech plně funkční a plní programové cíle, které byly vytyčeny.

„Jenom volič sám může posoudit, jakým přínosem pro město je těchto pět NEzařazených, kteří nemají žádný svůj volební program, nemají za sebou žádnou byť krátkou historii, nemají podporu žádného politického seskupení, nemají své zástupce ve vládě, nemají žádné vedení. Není to na ně tak trochu podvod, když se podle primátora Kulhánka na personálním složení koalice nic nemění, kromě „hlavičky" jednoho názvu zastupitelského klubu. Není to tak trochu podvod na voliče?" burcuje Žáková.

Jenomže náměstek Čestmír Bruštík má zcela opačný názor a rozhodnutí města o zpoplatnění parkovacích karet obhajuje.

„Cílem jejich zavedení je snížit počet aut v dotčených lokalitách, hlavně v centru města, a umožnit obyvatelům města zaparkovat svá vozidla v dosahu svých domovů. Centrum města je přeplněno auty a toto chceme změnit. Pro návštěvníky centra města jsou k dispozici například podzemní garáže, které jsou využívány minimálně. Naopak občané města si stěžují na nemožnost zaparkovat na neplacených parkovacích místech v blízkosti svých domovů, protože jsou tato místa celý den obsazena vozidly obyvatel, kteří dojíždějí do centra za prací," argumentuje náměstek.

A zdůrazňuje, že tento krok je také v souladu s programovým prohlášením rady města, z něhož cituje zásadní body:

„A to je architektura dalších městských částí, podpora stavebních záměrů, které budou odpovídat svým rozsahem a kvalitou požadovanému účelu, v souladu s existujícími strategickými dokumenty, podpora stavebním aktivitám, které svým pojetím usnadní a zpříjemní život obyvatel města tvorba parků, zelených ploch pro odpočinek, dětská hřiště, kvalitní dopravní systém, včetně dořešení problému parkování ve městě."