Jak s odstupem půldruhého roku hodnotí hnutí ANO podle Jany Mračkové Vildumetzové svou snahu o korekci rozhodnutí a návrhů současné koalice od leckdy velmi odlišných názorů opozice?

Už přes rok je hnutí ANO v krajském zastupitelstvu v opoziční roli a proti krajské koalici leckdy tvrdě vystupuje. Podařilo se vám prosadit některé z vašich pozměňovacích návrhů, nebo je koalice vždy ignoruje?

My jsme vyhráli volby a to s obrovským náskokem, bohužel jsme nesestavili většinu a tak jsme v opozici. To plně respektujeme a přijímáme. Opoziční role je ale velmi těžká, je třeba vynaložit obrovské úsilí, které je bohužel mnohokrát bez konkrétního výsledku. Je ale mnoho věcí, na které jsme upozornili a upozorňujeme neustále. To se samozřejmě krajské vládě nelíbí, a proto hledají cesty jak nás umlčet. Jenže role opozice je naprosto legitimní a v demokracii běžná. A je naší povinností upozornit na skutečnost, že Karlovarský kraj má historicky nejvíce placených funkcionářů, že vedení kraje přestalo důsledně kontrolovat faktury a objednávky. Je třeba, aby veřejnost věděla, že kraj uzavírá smlouvy a různé dohody s kamarády Petra Kulhánka a dalších radních, utrácí se ve velkém námi našetřené peníze, probíhají netransparentní výběrová řízení a totálně netransparentní byl výběr projektů, na které má kraj k dispozici 6,2 miliardy korun. Nesouhlasíme ani se zvažovanými odměnami pro členy představenstva krajské nemocnice ve výši půl milionu korun. Těch věcí je ale daleko více.

Naposledy jste, mimo jiné, kritizovali nový jednací řád krajského zastupitelstva, který umožní zastupitelům hlasování on-line, tedy že se nemusejí jednání zastupitelstva osobně zúčastnit. Proč se vám tento systém nelíbí? V jakém případě byste ho umožnili, například při pandemii?

Na změně jednacího řádu musí být vždy shoda všech politických subjektů. Jeho platnost a účinnost by navíc měla být vždy až od dalšího funkčního období a to z jasného důvodu. To co se stalo v Karlovarském kraji ale nemá obdoby a je to absolutní popření zastupitelské demokracie. Přihlášení on-line z důvodu pandemie je samozřejmě v pořádku a nebylo proti tomu námitek. I my jsme tuto možnost využili. Pandemie je naprosto výjimečná situace. Vedení kraje si ale do jednacího řadu dalo možnost přihlašovat se on-line i v době, kdy žádná pandemie není a tím důvodem mohou být například zdravotní nebo závažné pracovní důvody. To je samozřejmě těžko specifikovatelné a těžko prokazatelné. V případě covidu to bylo jednoduché, zastupitel měl pozitivní test a byl v karanténě nebo izolaci. Nyní je to ale tak, že se například starostovi nebude chtít jet na zastupitelstvo, tak nepojede. To se již stalo například starostovi Mariánských Lázní, který řekl, že má práci na radnici a pak se přihlásil jen k hlasování o sporném bodu, hlasoval PRO a následně se mohl odpojit. Zastupitelé za svou práci dostávají odměnu a měli by svěřený mandát vykonávat velmi zodpovědně. Je to v podstatě pracovní poměr, a pokud si dotyčný neumí udělat jednou za dva až tři měsíce čas jít na zastupitelstvo a zodpovědně rozhodovat a diskutovat o budoucnosti kraje, tak ať ten mandát nepřijímá. A to nemluvíme o tom, že tímto krokem prakticky opozice ztratila svým způsobem svoji roli. Nikdo nás totiž nemusí poslouchat a na zastupitelstvo de facto nemusí chodit. Sporné body si vládnoucí koalice z pohodlí domova odhlasuje z tepla domova a pohodlí gauče nebo měkkého křesla v obývacím pokoji. Možnost on-line hlasování není v zákoně o krajích a nemůže být takto zneužita. Myslím si, že to již dávno mělo řešit ministerstvo vnitra a přijít s novelou zákona. A ještě taková perlička, kterou si současná koalice schválila do nového jednacího řádu. Nahlášení, že budu on-line přihlášena a hlasovat, je nutné provést pouze nejpozději tři dny před zastupitelstvem. Takže když den před zastupitelstvem zjistím, že mám covid, tak už se přihlásit a zúčastnit nemohu. A to samozřejmě platí i o zdravotních potížích nebo pracovních povinnostech. Zdravotní obtíže jsou většinou neplánované a běžné pracovní povinnosti si lidé umí plánovat. Ale možná to má vedení Karlovarského kraje úplně jinak.

Jsou vaši zastupitelé zváni na důležitá a zásadní jednání komisí a výborů? V kterých máte zastoupení? Jsou vaše dotazy a připomínky koalicí včas zodpovídány?

Naši zastupitelé na komise a výbory chodí. Problém vidím v rozložení, které je v komisi, devět členů koalice a dva opozice, u výboru devět koalice a čtyři opozice. Takto nepoměrně rozdělené to nikdy v historii nebylo. V minulém funkčním období byl poměr 6:5 7:4. Některé výbory a komise nejsou vůbec vedeny dobře, některé ani nepřijímají žádná usnesení. My jsme ještě některá naše místa v komisích dali některým opomíjeným politickým subjektům a tak v některé komisi a výboru máme pouze jednoho člena z třinácti. A to musím zopakovat, že máme největší zastupitelský klub a suverénně jsme vyhráli krajské volby.

V čem jste se s krajskou koalicí shodli a podpořili její návrh? A s čím jste naopak zcela zásadně nesouhlasili?

Všechny rozumné a prověřené věci podporujeme, určitě nemůžeme a nebudeme nikdy podporovat rozhazování peněz a netransparentní postupy vedoucí ke spornému rozdělování finančních prostředků kraje. Pokud takové věci zjistíme, vždy na ně budeme upozorňovat. Zásadní nesouhlas jsme měli s rozpočtem, s rozpočtovými opatřeními. Dále samozřejmě s celým procesem přípravy transformace regionu a výběrem transformačních projektů. Ty jsou asi největším problémem a již dnes je jasné, že se budou realizovat projekty krajských radních, které občanům kraje nic nepřinesou. Například transformační poradenská kancelář za zhruba 400 milionů korun na mzdy lidí, vybavení kanceláři, mediální podporu, nákup aut a mnoho dalšího. To není transformace regionu, ale další penězovod ke kamarádům a příznivcům hejtmana a celé koalice.

Krajská koalice zase kritizuje vás, že jednání krajského zastupitelstva zdržujete a leckdy na jednání padají i tvrdá slova. Myslíte si, že tyto výhrady koalice jsou oprávněné?

Zdržujeme? To, že se ptáme, má být jako špatně? Ale to je přeci naše role, nevšimla jsem si, že by některý můj kolega z našeho klubu nemluvil k věci. Chápu, že jsme nepříjemnou opozicí a že se krajské vládě nechce na některé otázky vůbec odpovídat. Zastupitelstvo je ale nejvyšší orgán, zastupitelstvo je veřejné a všichni mají právo se na věci zeptat. Vždyť rozhodujeme o tom, kam bude dál náš kraj směřovat a jak se mu bude dařit. Koalice se k nám na zastupitelstvu chová tak, jak se chová. Na ponižování, zesměšňování jsem si už zvykla, minule nám už dokonce bylo i odebíráno slovo. Cílem tohoto jednání je nám naši práci a pozici znechutit. Možná věří, že tam přestaneme chodit, popřípadě nic nebudeme říkat a jen budeme zvedat ruce. To se ale nestane. Dokonce jsem již byla dotazována, zda složím mandát zastupitelky, když jsem místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Ne, nesložím. Dostala jsem velmi silný mandát. Celý náš zastupitelský klub, který je se třinácti zastupiteli největší, chce řádně a poctivě pracovat a prosazovat program, s nímž jsme šli do voleb. Naše nasazení je a bude stejné, jako když jsme byli ve vedení kraje.