Krajský úřad Karlovarského kraje vyhlásil veřejnou architektonickou soutěž na její přestavbu, která potrvá do konce srpna. Na zaslání návrhů řešení tak mají projektové kanceláře přesně měsíc. Poté vedení kraje vybere vítězný návrh.

Účastníci soutěže se musejí především rozhodnout, zda historickou budovu z roku 1923 opraví, nebo se rozhodnou pro její demolici. V zadání soutěže je možnost demolice podmíněna reflektováním některých prvků architektonické hodnoty původní stavby, jako například vstupního portálu nebo výstavních prostor.

Důležitou roli bude hrát i ekonomika. Hranice je stanovena na 600 milionů korun, za které je třeba pořídit i parkoviště, krytý prostor pro jízdní kola nebo zvukově izolované učebny. Dalším ztěžujícím faktorem je návrh na nenarušené zajištění školní výuky probíhající ve vedlejší budově ve stávajícím areálu.

„Je tak jasné, že hledisko navrhovaného harmonogramu výstavby a jeho dopad na výuku bude mít při hodnocení nemalý význam,“ sdělil radní pro oblast regionálního rozvoje Josef Janů s tím, že se počítá s rozdělením prací do několika etap.

S návrhy architektonických studií chce kraj seznámit veřejnost. „Podněty lidí pro nás budou také velmi důležité,“ doplnil Josef Janů. O vyklizení historického jádra budovy školy rozhodl stavební úřad v květnu 2017. Samovolný rozpad betonu z nosné části stropu měl tehdy za následek zrušení prohlášení Ministerstva kultury o kulturní památce a uzavření této budovy.