Vojáci budou totiž částečně využívat i mezinárodní letiště a právě tato informace vyvolala obavy u karlovarského magistrátu. Podle primátora Petra Kulhánka (KOA) by se totiž intenzivnější využití letiště pro armádní účely mohlo v budoucnu dostat do konfliktu s ochranou kvality životního prostředí v lázeňském centru Karlových Varů. „Protože je vzletová a přistávací dráha letiště situována tak, že jeden ze směrů vzletů a přistání letadel vede přímo nad historickým a lázeňským centrem města, intenzivní využití pro armádní leteckou techniku by mohlo znamenat zejména neúměrné hlukové zatížení tohoto citlivého území,“ upozorňuje primátor v dopise hejtmanku Janu Vildumetzovou (ANO). Primátor kraj také žádá, aby bylo město v budoucnu o podobných záměrech kraje informováno. Působení armády v Karlovarském kraji vidí primátor pozitivně, ale je podle něj třeba pečlivě klást na misku vah možné negativní dopady na kvalitu prostředí lázeňského města, které je rovněž kandidátem na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Hejtmanka Jana Vildumetzová ale podobné obavy nesdílí. Podle ní bylo zatím mezi krajem a Ministerstvem obrany podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci a armáda se do kraje bude vracet postupně a až v horizontu tří let by zde mohlo vzniknout výcvikové středisko pro vojáky české armády a aliančních vojsk. „Armáda neuvažuje o větším využití karlovarského letiště, to bude fungovat v režimu jako do současné doby, tedy k přepravě vojáků na případná cvičení na Doupově. Vyšší frekvence armádních přeletů se tedy neočekává. Výcvikové středisko se zvažuje v lokalitě Hradiště. Primárním bodem jednání s armádními generály ale bylo větší využití vojenské letecké záchranné služby pro potřeby kraje,“ vysvětlila hejtmanka. To ale zatím není kapacitně možné a armáda se pouze pokusí v době konání největších kulturních, společenských a sportovních akcí v regionu zajistit na takové akce helikoptéru i s osádkou pro možnost okamžitého zásahu.