„Konečně nejsme typické dělnické město, máme lidem co nabídnout,“ poznamenal mluvčí městského úřadu Milan Vrbata. „Vznikly tady klidové a odpočinkové zóny, sídliště se postupně mění, nejsou to jen šedivá místa. Chceme, aby se v nich obyvatelé cítili dobře.“ Větší část peněz šla z rozpočtu města, část pokryly dotace. Přesto má ještě radnice finanční rezervy.

Hojně využívaná je třeba zahrada u muzea na Mikulášském vrchu, lépe vypadá Poštovní náměstí, pracuje se na revitalizaci Masarykova náměstí a na řadu přijdou i sady Míru. Některé akce se ale nesetkávají s pochopením obyvatel. Například na Masarykově náměstí bylo nutné vykácet jehličnany. „Stromy si každoročně zdobily místní školní děti na Vánoce, byl tu velký strom, který město používalo jako vánoční,“ rozhořčila se jedna z místních seniorek.

„Ano, i já jsem zaznamenal nějaké protesty, dokonce nám jedna starší paní sprostě nadávala,“ potvrdil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata, ale vzápětí obyvatele města uklidnil. „Na místě pokácených stromů vysadíme 50 nových a lidé nepřijdou ani o vánoční strom.“

Co se týká revitalizace sadů Míru, o té kolují mezi místními nepodložené fámy. „Myslím, že revitalizace zničí mnohými milovanou dnešní divokost sadů a jejich klid. Doufám, že zde nedojde k vykácení všech vzrostlých stromů, jako tomu bylo v případě probíhající revitalizace Masarykova náměstí,“ uvedla Michaela Trávníčková z Aše. „K vykácení všech stromů v sadech Míru zcela jistě nedojde.

Pokácí se asi sedm stromů a naopak, dojde k výsadbě dalších stromů, keřů a květin. Ty vytvoří nižší patra zeleně, která v sadech nyní chybí,“ reagoval na dotaz mluvčí Vrbata. Jak již Deník informoval, v současné době řeší město žádost o dotaci na úpravu sídliště v Dlouhé ulici. Hlavní část tvoří dopravní stavby včetně jejich odvodnění a osvětlení, úpravy stávajících a výstavbu nových parkovacích míst. V plánu je cyklostezka a kompletní rekonstrukce pěších komunikací. Další část řeší úpravy vnitřního prostředí sídliště – především zeleň a herní plochy pro děti a lavičky pro dospělé.