Symbolem jsou už několik let kníry, které si nechává narůst nejedna známá osobnost, a samolepky s kníry dostávají i autobusy hromadné dopravy. Do kampaně se také letos zapojil Dopravní podnik Karlovy Vary. „Karlovarský dopravní podnik reflektuje aktuální pandemickou situaci, a kníry proto budou doplněny rouškami,“ říká mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá. Autobusy s unikátními samolepkami budou jezdit po městě celý listopad. Ve vozech budou dostupné osvětové letáčky k akci Movember, do níž se zapojují dopravní podniky napříč celou Českou republikou.