Na akci zve Organizační výbor Botas ve spolupráci s Městským úřadem v Kynšperku nad Ohří. Účel soutěže je, aby si řidiči ověřili a zvýšili znalost ovládání vozidla, dopravních předpisů a orientaci v terénu, postřeh, vtip a všeobecné znalosti. Startovat budou moci auta všech typů a obsahů. Posádky budou povinně čtyřčlenné a minimální věková hranice činí 15 let.

Vozy s kompletními posádkami se shromáždí mezi základními školami v Kynšperku od 7.30 do 8 hodin. Za pozdní příjezd jim budou uděleny trestné body. Příjezd na start se uskuteční od učňovské školy. Trať povede po komunikaci s normálním provozem.

Průměrná rychlost na projetí trasy nesmí ale přesáhnout 30 kilometrů v hodině a dodržování dopravních předpisů bude bezpodmínečnou povinností všech soutěžících. Mezi povinnými pomůckami posádky by neměla chybět hokejka, Česko–německý slovník, ručník, dobrá nálada a pevné nervy. Mezi doporučené pomůcky pro čtyřčlennou posádku vozidla patří například dalekohled, hodinky, plavky, průsvitný arch papíru, pravítko, tvrdá podložka, tužka, vhodná obuv a oblečení nebo atlas světa. Každá posádka obdrží diplom, posádky na předních místech získají věcné ceny a nejlepší v jednotlivých kategoriích obdrží zvláštní cenu. Ta bude připravena i pro MISS Botas. Přihlášky a startovné musí zájemci odevzdat nejpozději do 20. května v restauracích Koruna, Kašna a USplavu.