„Bydlení si tyto osoby obstarávají samy. Na základě nájemní smlouvy s vlastníkem bytu pak žádají o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části," vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu. Příspěvek je poskytován vždy na daný kalendářní rok a je vyplácen jen po určité časově omezené období. Tuto formu dotace poskytuje Ministerstvo vnitra ČR. „Odbor sociálních věcí pak zajistí vyřízení dotace a dále sleduje, zda nájemní vztah probíhá v pořádku, stejně jako tok peněz, tedy úhradu nájemného," uvedla mluvčí. Za tuto administrativní činnost ministerstvo poukazuje magistrátu finanční příspěvek určený na rozvoj infrastruktury obce, což je zhruba 10 tisíc. „Letos jsme již zajistili dotaci pro dvě osoby a nyní jsme obdrželi žádost třetí osoby," doplnila mluvčí.