U jeho zrodu stálo statutární město Karlovy Vary, Lázeňská sanatoria Imperial, Léčebné lázně Jáchymov, Společnost AXXOS a Lázeňský hotel Savoy Westend Karlovy Vary. Statutárním orgánem Balneologického institutu je ředitelka Renata Bezdíčková, s kterou jsem se sešla k rozhovoru. K rozhovoru, který je v podstatě jakousi tečkou za jejím působením v institutu, který po několika letech opouští.

Můžete nám přiblížit hlavní úkoly a činnost Balneologického institutu?
Plníme obecně prospěšné služby spojené s rozvojem lázeňství. Máme tři hlavní úkoly. Prvním je zabezpečování a organizování celoživotního vzdělávání lázeňských lékařů. Staráme se, aby se lázeňští lékaři každý měsíc seznamovali v edukačních programech se všemi zajímavostmi a novinkami rozvíjející se světové medicíny, zejména v oblasti balneologie. Zveme vynikající kapacity, aby lékaři z celého západočeského lázeňského trojúhelníku byli co nejkvalitněji informováni.

A co vzdělávání ostatních lázeňských pracovníků?
Dvakrát do roka se podílíme spolu s Českou asociací sester na přípravě seminářů pro zdravotní sestry, s UNIFY pro fyzioterapeuty a s Českou lékárnickou komorou pro farmaceuty a farmaceutické asistenty.

A další úkoly Balneologického institutu?
Spočívají ve vypracovávání odborných posudků a konzultační činnosti v oblasti balneologie, balneotechniky, balneomedicíny a balneoterapie. Vypracováváme také oponentní posudky pro Ministerstvo zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel. Připravujeme certifikace hodnocení kvality a bezpečí zdravotnických služeb a certifikace MEDISPA čili certifikace kvality poskytované lázeňské péče. Zabýváme se také využitelností přírodních léčebných zdrojů a jejich vydatností. Vytváříme normativy jednotlivých procedur používaných v lázeňské léčbě. Naším posláním je také transfer informací mezi výzkumem a praxí.

Co by se dalo říci k odborné činnosti Balneologického institutu?
Snažíme se o vznik manuálu lázeňských procedur. Přejímáme některou odbornou dokumentaci od Kolegia karlovarských lázeňských lékařů. Chtěli bychom provádět výzkum, ale k tomu potřebujeme finance. Proto úzce spolupracujeme se statutárním městem Karlovy Vary i s krajským úřadem. V současné době statutární město Karlovy Vary zařídilo veřejnou výchovnou instituci Balneologický institut Karlovy Vary, aby se jejím prostřednictvím mohly čerpat dotace na vědu, výzkum a inovace našich dotačních programů. Jsme členem Rady pro vědu, výzkum a inovace Karlovarského kraje, členem Potravinářské komory České republiky a členem Sdružení léčebných lázní Karlovy Vary.

V poslední době přibývají nová lázeňská místa, a to nejen v naší republice. Karlovy Vary jim konkurují svým jedinečným Vřídlem a také Výzkumný ústav balneologický, který tu před lety působil, posunul karlovarskou lázeňskou léčbu na vědeckou úroveň. Lázeňských procedur nabízejí dlouhou řadu. Přesto se ptám: Jak si stojí Karlovy Vary v silné konkurenci dalších lázní?
Dobře. Ale snažíme se vyhledávat další místní benefity, například ve formě specifických klimatických podmínek, souvisejících s vysokou koncentrací lesních porostů. Víme, že les je důležitým doprovodným prvkem lázeňské léčby. Zaměřujeme se na terpeny, což jsou balsamické silice v lesním vzduchu. Potvrzení výrazné hladiny terpenů v ovzduší Karlových Varů a přilehlém okolí by znamenalo významnou konkurenční výhodu oproti lázeňským místům v ČR i zahraničí.

Mnoho karlovarských sanatorií a léčeben je v majetku zahraničních vlastníků. Dodržují všechny běžné podmínky, důležité pro vysokou kvalitu výsledků lázeňské léčby, kterou byly Karlovy Vary v celém světě proslulé? Dodržuje se třeba dvakrát denně pití vody u pramenů hodinu před snídaní a hodinu před večeří? Dodržují se vstupní lékařské prohlídky? Podávají se koupele ve vřídelní vodě? Jak se dělá propagace karlovarského léčení ve světě? Ptám se proto, že potkávám klienty s kalíškem v ruce u pramenů po deváté hodině večer. V některých léčebnách dostává nastupující pacient od recepčního seznam procedur, z nichž si některé zaškrtne a jsou mu dodány, aniž by se poradil s lékařem. Některé lázeňské domy neodebírají do svých balneoprovozů vřídelní vodu.
Mohu vám zodpovědět jen jednu z těchto otázek: lázeňské domy, které odebírají do svých balneoprovozů vřídelní vodu, viditelně označuje Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád. Balneologický institut nemá zákonnou povinnost kontrolovat poskytování lázeňské péče MEDISPA, a proto bychom chtěli provádět certifikaci, která je ale dobrovolná, čili můžeme kontrolovat jen ty léčebny a hotely, které se samy ke kontrole přihlásí. Máme prioritní zájem na tom, aby lázeňské služby byly poskytovány na nejvyšší úrovni a aby nekvalitní péče byla postižitelná. Velmi nám záleží na její kvalitě.

Eva Hanyková