Nikdo v té době ani nepředpokládal, že jde jen o plánovaný poplach, který měl za cíl jediné – zjistit, jak je zámek protipožárně zabezpečen.

„Během prvních osmi minut této akce došlo k nahlášení požáru bez vizuálního podnětu, tedy bez čidel. Do čtrnácti minut byl vyhlášen poplach. Do této doby jsme také celý areál evakuovali,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský.

Fiktivní poplach skončil kolem 13. hodiny. „Díky následnému vyhodnocení zásahu zaručíme optimální protipožární systém. Umožní to tak zachovat maximum významných a ojedinělých kulturních hodnot,“ vysvětlil kastelán.

Současná situace na bečovském zámku vzhledem k absenci protipožárního zabezpečení je podle něho patová. „Je ohrožena nejen památková obnova areálu, ale zastaven i jeho provozní rozvoj. V dnešní době není zabezpečen včasný zásah v případě požárů či jiné živelní pohromy. Hydrantový systém dnes bohužel nesplňuje současné normy povolující jeho provoz. Hlavním důvodem pro jejich vyřazení z provozu je nedostatečný tlak vody,“ upřesnil Wizovský. Hydranty jsou napojeny na městský vodovod. Podle kastelána však k výstavbě nového řádu jen tak nedojde. Řekl, že není maximálně zabezpečen ani ten nejcennější poklad, který je na zámku k vidění, tedy relikviář svatého Maura.

„Že je situace na bečovském zámku opravdu vážná, dokládá druhá část areálu, která není veřejnosti přístupná. Zdejší naprostý nedostatek zásahové vody navíc komplikuje omezený přístup. Historický most má totiž omezenou jak přejezdnost, tak i nosnost. Přejede přes něj maximálně jen tak zvaná lehká hasičská technika, tedy vůz velikosti avie,“ doplnil kastelán.

Podle něho je tento stav alarmující a je ho třeba nezbytně řešit.