Právě proto se v pondělí konalo v zámeckém areálu hasičské cvičení, které mělo za cíl zjistit možnosti včasného zásahu. Na podrobnosti ohledně současné situace se Deník ptal bečovského kastelána Tomáše Wizovského.

Proč je protipožární zabezpečení bečovského zámku tolik důležité?
Nálezy v areálu jsou natolik významné a unikátní, například relikivář svatého Maura, že je nutno provést vše pro jejich maximální zabezpečení. V tomto případě jde o rozvod vnitřní požární vody.
Protože i nadále budou v objektech pokračovat záchranné práce na konstrukcích a mohlo by dojít ke vzniku požáru, je nutno provést rozvod i vnější požární vody, to znamená zemní hydranty. Předpokládáme navíc, že po zpřístupnění dalších částí areálu teoreticky stoupá možnost požáru. Proto je protipožární opatření nezbytné.

Část památky je stále ze dřeva, proto je nebezpečí o mnoho vyšší…
To je pravda. Provedení požárního zabezpečení objektu je naprostou a prvořadou nutností. Zejména pokud budou zpřístupněny další prostory, nelze tuto záležitost opomenout. Zvýšený počet návštěvníků, ale i pracovníků provádějících záchranné a stavební práce riziko požáru zvyšují. Vzhledem k tomu, že je v objektech výrazný podíl dřevěných konstrukcí, je tato záležitost prioritní.

Po rekonstrukci hradní části by měly být zpřístupněny i takzvané Pluhovské domy. Jak to vypadá se zdrojem vody v této lokalitě hradu?
V současné době jsou Pluhovské domy zcela nevyužívané. V objektech není rozvod požární vody, a proto je potřeba ji přivést až k patě domů pro možnost budoucího napojení.

Je možné zpřístupnit části areálu bez toho, aniž by do nich byla přivedena voda?
V podstatě to znamená, že před samotným zpřístupněním dalších části areálu budoucího napojení je podmíněno vybudováním rozvodu. To je naprosto nezbytné.

Tento závažný stav je určitě příčinou řady závažných problémů…
Absence komplexního protipožárního řešení je v současné době důvodem blokace kolaudačních řízení dvou klíčových objektů pro další rozvoj areálu, a to ze strany Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Maximální zpřístupnění historického areálu je přitom vzhledem ke konkurenci současného trendu cestovního ruchu pro nás ekonomickou nutností.