Přibližně v horizontu pěti let budou moci návštěvníci zhlédnout Horní hrad v Bečově nad Teplou. Uvidí jej tak, jak jej předkové postavili. Jeho autenticitu zajistí Projekt konzervace a prezentace Horního hradu, za nějž jeho autoři včera převzali cenu Europa Nostra pro rok 2010 při národním ceremoniálu na Státním hradě a zámku Bečov.

Mezinárodní porota soutěže ocenila inovativní metodologický přístup ke konzervaci a prezentaci Horního hradu, který byl zpracován s velkou citlivostí a autenticitou.

Slavnosti se zúčastnil ministr kultury Jiří Besser, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, John Sell, výkonný viceprezident Europa Nostra, hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a další hosté.

Ředitelka Goryczková uvedla, že toto prestižní ocenění za významný počin v kulturním dědictví si Projekt konzervace a prezentace Horního hradu získal právem a poděkovala autorskému týmu, který jej zpracoval. „Bečovský hrad je nyní prioritou Národního památkového ústavu. Byla to vzorná a příkladná spolupráce. Projekt je příkladem, který by měl být v budoucnu skvělou inspirací pro podobné počiny i v dalších zemích,“ zdůraznila.
Projekt konzervace a prezentace Horního hradu je postaven na třech pilířích. Spojuje jej snaha o nalezení maximálně ohleduplného způsobu poznání objektu a cílené prezentace konzervace a poznávání vysoce hodnotné památky odborné i laické veřejnosti. Cílem projektu tedy není jen záchrana významné památky a její následné zpřístupnění veřejnosti. Bečovský hrad byl vybudován v několika etapách od poloviny 14. století a má zcela mimořádnou památkovou hodnotu. Zůstal ušetřen nejrůznějších stavebních zasahů v pozdější době a patří tak k nejpůvodnějším a tedy nejvýznamnějším památkám této kategorie nejen v České republice, ale ve střední Evropě. Areál Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou je od roku 1995 národní kulturní památkou ve správě Národního památkového ústavu.

Ministr kultury Jiří Besser ocenil nové postupy při záchraně památek. „Chtěl bych, aby toto ocenění nebylo poslední. Přijedu se podívat, jak se projekt podaří naplnit,“ slíbil Bečovským. Právě ministerstvo kultury bude projekt konzervace a prezentace hradu financovat. Ze svého rozpočtu během šesti let uvolní 30 milionů.

Podle autorů projektu bude hrad sloužit jako učebnice architektury. Budou se zde konat kurzy stavební historie a vědomosti poté mohou uplatnit památkáři a urbanisté při záchraně a práci v městských památkových zónách. Přípravy studie a projekční práce stály podle kastelána Tomáše Wizovského pět milionů.

Viceprezident organizace Europa Nostra John Sell byl z bečovského hradu nadšen. „Už když jsem přicházel po schodech, pocítil jsem jeho hitorii. Jsem rád, že hrad toto ocenění získal, je Oscarem pro památkáře a obdrží je ti nejlepší z nejlepších,“ uvedl. John Sell vyzvihl i to, že realizační tým bude mít dostatek času se projektu věnovat, myšlenku umožnit veřejnosti přístup k výzkumu i konzervačním pracím a citlivou péči o kulturní dědictví.