Uplynulý víkend byl poslední možností pro neorganizované skupiny, jak se podívat za brány bečovského zámku. Tomu totiž dnes začíná zimní přestávka.
Kastelán Tomáš Wizovský upozorňuje, že ačkoliv to není na první pohled zřejmé a zámek působí navenek po sezóně dojmem Šípkové Růženky, ožívají útroby zámku nutným generálním úklidem, drobnými opravami a vylepšováním expozic. „Potřebné je také samotné zazimování expozice zámeckých interiérů, jako důležitá ochrana sbírkových předmětů,“ vysvětluje.

Právě zima je ideální dobou pro inventuru. „Inventarizace hmotného majetku a zařízení se dělají každoročně a stejně tak jako inventura sbírkových předmětů připadají tyto práce právě na zimu, kdy je zámek veřejnosti uzavřen,“ podotýká kastelán.

I když památka přes zimu odpočívá, je v ní potřeba topit, a to obzvláště v trezorové místnosti, kde je uložen relikviář sv. Maura. „Temperace vybraných prostor je nezbytným předpokladem správné péče o svěřené historické hodnoty, zejména u cínových předmětů hrozí při výkyvu teplot směrem k nule takzvaný cínový mor. Samostatnou kapitolou je relikviář svatého Maura, u nějž je po celý rok udržována téměř konstantní teplota. Při současných cenách energií nabývá tento výdaj na elementární temperaci nemalých rozměrů,“ konstatuje Wizovský.

Právě expozice relikviáře svatého Maura přilákala do Bečova až z Vroutku u Loun Evu Kudrnáčovou s osmiletým synem Petrem. „Chtěli jsme využít poslední šanci se na Maura podívat. Já už jsem tu jednou byla, ale chtěla jsem ho ukázat i synovi,“ uvádí Kudrnáčová.