Snímek Petra Nývlta, který bydlí poblíž mostu, ale dokazuje,jak řidiči toto nařízení dodržují.

Přes most se snažil přejet kolos, který sám o sobě je schopný most zničit. „Vjel sem tahač s návěsem naložený těžkým strojem. Dle vyjádření řidiče byla jeho celková váha přes 30 tun, samotný stroj váží 15 tun. Samotný stroj nakonec přes most přejel a tahač s podvalníkem vycouval," vylíčil snahu řidiče za každou cenu si přes šemnický most zkrátit cestu Petr Nývlt. A znovu upozornil, že se místní snažili volat policii Ostrov. „Bohužel bylo víc než deset minut obsazeno," dodal Nývlt.

Tato situace ale není lhostejná ani šemnickým zastupitelům a starostovi Josefu Tůmovi. Kamiony si totiž krátí cestu i z Andělské Hory přes Sedlečko až do Šemnice, přestože ani sem vjíždět také nesmějí. „Je to globální problém. Zastupitelstvo se jím zabývalo na svém prosincovém zasedání, neustále jsme v kontaktu s krajskou policií i krajským úřadem. Je třeba to vyřešit," zdůraznil starosta Tůma. Ten se už začátkem ledna příštího roku sejde s hejtmanem Novotným a záležitost znovu prodiskutují.

Šemnický most, bude to nekonečný příběh?

Šemnice Kauza šemnického mostu, po němž i přes zákaz neustále projíždějí kamiony, nabírá na obrátkách. Stížnost na nečinnost úřadů Petra Nývlta, jemuž nákladní auta s nadsázkou vyjíždějí až do obýváku, permanentně a dlouhodobě řeší i vedení kraje včetně hejtmana Josefa Novotného (ČSSD).

„V období, kdy byl most v havarijním stavu a přístupný jen pro pěší, si obyvatelé Šemnice stěžovali, že museli využívat příliš dlouhou objížďku a apelovali na nás, abychom most co nejrychleji opravili. Zvažovali jsme i výstavbu nového mostu, nicméně nesouhlasili soukromí vlastníci dotčených pozemků. Navíc se stavba ukázala jako finančně velmi náročná. Přistoupili jsme proto k rekonstrukci stávajícího mostu," vysvětluje hejtman.

Po opakovaných stížnostech na průjezd nákladních vozů začalo vedení kraje konat kroky k omezení přístupu nákladních vozidel.

„Ten by měl být omezen dopravním značením prostřednictvím místní úpravy provozu, kterou bude schvalovat karlovarský magistrát po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. K podání žádosti je potřebné zpracovat nový návrh dopravního značení, v němž musí být popsáno související dopravní značení včetně příslušných návěstí na křižovatkách a sjezdech. Obrátili jsme se na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, které provedlo kontrolu návrhu a vyjádřilo se k němu negativně s tím, že je nutné jej přepracovat," nastínil problémy v řešení hejtman Novotný.

Krajská správa a údržba silnic tedy v současné době pracuje na novém projektu dopravního značení podle požadavků Policie ČR a příslušných technických norem.

„Ve chvíli, kdy bude nový návrh vyhotoven, bude podána žádost na karlovarský magistrát k rozhodnutí o schválení či neschválení místní úpravy provozu. Dle nám dostupných informací by měla být žádost podána v průběhu tohoto týdne," doplnil hejtman.

Karlovarský kraj současně umístil v okolí mostu tak zvanou fotopast, která bude sloužit k monitorování provozu. „Podle prvních výsledků je průjezd nákladních vozů po mostě minimální, místo pravidelně kontrolují policisté. K vaší žádosti o častější vážení nákladních vozidel pohybujících se po silnici II/222 sdělujeme, že ke kontrolnímu vážení na této silnici v letošním roce došlo a ačkoliv bylo u dvou vozidel zjištěno přetížení, tak nebylo oproti přetížením z jiných míst Karlovarského kraje vyhodnoceno jako zásadní," zdůraznil Josef Novotný.

Karlovarský kraj má k dispozici pouze jednu váhu s vyškolenou speciální jednotkou na provádění nízkorychlostního kontrolního vážení. Tato váha se využívá v místech, kde se opakovaně zásadním způsobem porušují právní předpisy o největších povolených hmotnostech vozidel.

Petr Nývlt žádal kraj i o zajištění častějšího měření rychlosti kamionů na silnici II/222. „V tomto případě vám bohužel nemůžeme být více nápomocni, neboť jsme dříve kontaktovali Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje s žádostí o zajištění většího výkonu operativních kontrol dodržování dopravních předpisů. Rozmístění kontrolních jednotek je čistě závislé na rozhodnutí Policie ČR a do jejich kompetencí nemůže Karlovarský kraj jakkoliv zasahovat," konstatoval hejtman Novotný.

A přislíbil, že o dalším vývoji situace týkající se mostu v Šemnici bude Petra Nývlta informovat.